DomovNaši krajiJSS MOK objavil prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JSS MOK objavil prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Javni stanovanjski sklad (JSS) Mestne občine Koper je danes objavil prednostno listo za dodelitev v najem 75 neprofitnih stanovanj na lokaciji Nova Dolinska, vključno z osmimi stanovanji, prilagojenimi za funkcionalno ovirane osebe, in za izpraznjena stanovanja na različnih lokacijah na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Na javni razpis, ki ga je JSS MOK objavil maja lani, je prispelo 815 vlog. Deset prosilcev je med postopkom vlogo umaknilo, od preostalih 805 prosilcev jih je 593 izpolnjevalo razpisne pogoje, zato so bili uvrščeni na prednostno listo A. Ta je predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj niso zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe.

Prednostna lista je od danes objavljena na spletni strani JSS MOK in na oglasni deski stanovanjskega sklada.

Sklad bo prosilcem vročil odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo dodeljena neprofitna najemna stanovanja.

Vsi zainteresirani za najem stanovanj na lokaciji Nova Dolinska v Kopru v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije bodo lahko do informacij v zvezi z javnim razpisom, ki ga bo objavil in vodil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, dostopali na spletni strani republiškega sklada oziroma na namenski spletni strani.

Foto: Tomaž Primožič/FPA, MOK