DomovNoviceRazpis za okoljske in trajnostne znake v gostinstvu in turizmu

Razpis za okoljske in trajnostne znake v gostinstvu in turizmu

Naši krajiNoviceObvestilaTurizem Preglej vse novice
Deli vsebino

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 8. marca objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja mednarodnih okoljskih in trajnostih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, gorske in kongresne centre. Za sofinanciranje je namenjenih 300 tisoč evrov, prijavite se lahko do 7. junija 2024.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega ali trajnostnega znaka lahko dosega največ 3.500 evrov, znesek zadošča za pokritje stroškov certificiranja kateregakoli izmed okoljskih/trajnostnih znakov. Znaki, ki so predmet sofinanciranja so: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, Authentic Luxury, Hostelling International Quality & Sustainability, B Corp in Good Travel Seal.

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost ter doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično agencijo, atrakcijo, gorski ali kongresni center.

Upravičeni stroški in oddaja vlog

Upravičeni so stroški pridobitve okoljskega in trajnostnega certifikata, ki so neposredno povezani s postopkom certificiranja. Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev pri izvedbi aktivnosti v postopku certificiranja znaka. Članarine in takse so prav tako upravičen strošek, tudi stroški označevalnih tabel. Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2023.

Vlogo je potrebno oddati na gp.mgts@gov.si najkasneje do vključno 7. junija 2024 s pripisom »Vloga na razpis okoljski znak, s pripisom naziva prijavitelja«.

V kolikor potrebujete več informacij o razpisu in pomoč pri prijavi, je na voljo brezplačno svetovanje na Slovenskih poslovnih točkah Svetovanje (SPOT Svetovalne točke). Več informacij o razpisu najdete tudi na spletni strani gov.si.

Foto: MOK