DomovNaši krajiKdo lahko glasuje na volitvah?

Kdo lahko glasuje na volitvah?

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Redne lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. Letos so lokalne volitve v nedeljo, 18. novembra, volišča so odprta od 7.00 do 19.00, predčasno pa lahko volite v torek, 13., sredo, 14. in v četrtek, 15. novembra med 7.00 in 19.00 na Mestni občini Koper.

Na lokalnih volitvah lahko volite ali ste voljeni, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:

  • državljani Republike Slovenije (RS),
  • državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.

Pri lokalnih volitvah ima vsak volilno pravico samo v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico na lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Volilno pravico imajo tudi državljani izven držav članic EU, vendar samo tisti, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Z osebnim dokumentom ter potrdilom o stalnem prebivališču se oglasite na Upravni enoti, kjer vas bodo vpisali v register volilnih upravičencev, nato pa lahko oddate svoj glas tudi že na predčasnih volitvah.

Omejitev izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.

Pri lokalnih volitvah imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.

Volitve potekajo na voliščih, v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa lahko volivci glasujejo tudi po pošti ali na domu.

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo okrajni volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. Prvo sporočilo o stalnem glasovanju po pošti mora invalid posredovati v roku iz prejšnjega odstavka,

Na domu, če se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.