DomovNaši krajiKoprska, je občina s posluhom tudi za ranljive skupine

Koprska, je občina s posluhom tudi za ranljive skupine

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Po prvem dejanju, ko so v Mestni občini Koper in zlasti v mestnem jedru, pločnike in površine za pešce s klančinami prilagodili gibalno oviranim ljudem oziroma invalidom, vseh 16 let županovanja Borisa Popoviča posebno pozornost posvečajo prav tej populaciji. In ne samo gibalno oviranim osebam, temveč celotni populaciji, ki se povezuje v različna društva s statusom invalidske organizacije.

V Mestni občini Koper deluje več društev, ki združujejo različne interesne skupine. Med drugim deluje kar nekaj društev s statusom invalidske organizacije, ki jim je ta podeljen z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To so Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Društvo gluhih in naglušnih Južne Primorske, Društvo Sožitje obalnih občin, Sklad Silva, Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami Fijeroga, Združenje multiple skleroze Slovenije, Društvo Vita, za pomoč po nezgodni poškodbi glave in Društvo revmatikov Slovenije.

Če je v prvih letih poskrbela za klančine na javnih površinah, je na pretežnem delu sprehajališč in promenad izničila višinske razlike ter tako mesto naredila invalidom še dostopnejše in prijaznejše.

Ti so tudi vsakoletni prijavitelji na javni razpis za financiranje programov socialnega varstva, občina pa njihove programe tudi sicer izdatno podpira. Prav zaradi posluha občine in tudi zaradi njene finančne podpore, so lahko v Medobčinskem društvu za slepe in slabovidne, kot pravi tajnik društva Drago Šajn, pred 15 leti vzpostavili bivalno skupnost, katerih namen je usposabljati slepe oz. slabovidne osebe in jih pripravljati na samostojno življenje. Letos je društvo ob praznovanju svoje 70. obletnice delovanja namenu predalo še eno, že šesto bivalno enoto in povsem prenovljen zunanji atrij, kar je podprla tudi koprska občina. Zato ni presenečenje, da je bilo društvo med letošnjimi prejemniki občinskega priznanja z Veliko plaketo.

Medobčinsko društvo za slepe in slabovidne Koper je bilo med letošnjimi prejemniki občinskega priznanja Mestne občine Koper z Veliko plaketo.

»Naše društvo z Mestno občino Koper dobro sodeluje že vrsto let. Veseli nas, da je koprski župan Boris Popovič s sodelavci prepoznal naše delo in pomen naše dejavnosti, kar se odraža tudi v tem, da je bilo prav Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih med letošnjimi prejemniki občinskega priznanja z Veliko plaketo, in to ravno v letu, ko obeležujemo tudi 70 let delovanja. Vse to potrjuje, da ima koprska občina posluh za posebne socialne programe, med katere sodi tudi program našega društva. Smo nadgradnja javnih služb, med drugim tudi Centra za socialno delo, ki niso usposobljene za delo s slepimi in slabovidnimi. V ta namen smo spletli vrsto različnih programov, med katerimi smo ponosni na našo bivalno skupnost, ki smo jo postavili na noge pred 15-imi leti, pri čemer nam je finančno pomagala tudi koprska občina, ponosni smo tudi na program osebne asistence, ki je neobhoden za slepe in slabovidne osebe,« je ob tem povedal Drago Šajn.

Častitljiv 50. jubilej so letos proslavili tudi v Društvu Sožitje obalnih občin, ob tej priložnosti pa je Mestna občina Koper društvu podelila plaketo za dolgoletno uspešno delovanje.

Nobena skrivnost ni, da je občina v šestnajstih letih naredila precejšen in kakovosten preskok na področju preprečevanja ovir gibalno oviranih oseb. Če je v prvih letih poskrbela za klančine na javnih površinah, je na pretežnem delu sprehajališč in promenad izničila višinske razlike ter tako mesto naredila invalidom še dostopnejše in prijaznejše. Ob tem ne smemo pozabiti niti na dvigalo ob Bastionu, ki premostitev višinske razlike in dostop do starega mestnega jedra olajša ne samo invalidnim osebam, ampak tudi staršem z otroškimi vozički. Podobno velja tudi za novo načrtovani Stolp miru z dvigalom do Markovca, ki bo ta del mesta približal obali in mestnemu jedru.

Ker se občina zaveda, da je dostopnost v različne poslovne lokale, urade in institucije za vse ključnega pomena, pri načrtovanju obnov, novih naložb in projektov dosledno sledi potrebam ranljivejšega dela družbe. Poleg tega, v primeru, ko umestitev dvigala oz. drugih mobilnih povezav v določene objekte ni mogoča, skuša storitev do uporabnika pripeljati neposredno.

Pred leti je občina financirala tudi nakup posebne gugalnice za park ob Vojkovem nabrežju, namenjene predvsem gibalno oviranim otrokom, pa tudi odraslim, ki so prikovani na invalidski voziček.

Posluh tudi za potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju 

Mestna občina Koper pa ima posluh tudi za potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju. Tako že vrsto let sofinancira izvajanje programa Dnevno delovnega terapevtskega centra Barčica in Stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju Val.

V obdobju od leta 2003 do leta 2018 je za sofinanciranje izvajanja programa DDTC Barčica občina namenila skupno 2.857.876,36 EUR, za sofinanciranje izvajanja programa Stanovanjska skupina Val pa 1.067.600,74 EUR.

Občina je pločnike in površine za pešce s klančinami prilagodila gibalno oviranim ljudem oziroma invalidom tudi na podeželju, kjer je to bilo mogoče.