DomovNaši krajiKoprska pomorska policija praznovala abrahama

Koprska pomorska policija praznovala abrahama

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Včeraj je v koprski Taverni potekala proslava Policijske uprave Koper v počastitev dneva policije in 50. obletnice pomorske policije. Proslave se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Koper Alberto Scheriani.

Slavnostne prireditve so se med drugim udeležili generalni direktor Policije Marjan Fank, direktor Policijske uprave Koper Danimir Rebec, predsednik veteranskega policijskega združenja Sever za Primorsko in Notranjsko Fabio Steffè ter predstavniki hrvaške in italijanske policije, ki so ob praznovanju abrahama pomorske policije v Kopru vsem skupaj zaželeli vse najboljše.

Koprski podžupan Alberto Scheriani. Foto: ekoper.si

“Praznovanje jubileja je običajno imenitna priložnost za to, da se ozremo na rezultate in uspehe, ki smo jih dosegli v minulih letih, in si obenem zastavimo cilje ter izzive za nadaljnje delo. /…/ Varovanje državne meje na morju, kontrola nad prehajanjem državne meje na pomorskih mejnih prehodih, nadzor nad varnostjo pomorske plovbe, pomorska ekologija, reševanje ljudi in premoženja na morju in podobno so pomemben del nalog pomorske policije. /…/ Prepričan sem da je občutek varnosti, ki nam ga dajete z vašo prisotnostjo in neomajnim, strokovnim in požrtvovalnim opravljanjem vašega dela, neprecenljiva dobrina, ki se je dobro zavedamo, jo cenimo in je za vse nas izredno pomembna,” je v svojem govoru povedal podžupan Alberto Scheriani.

Ponosen sem, da sta naša občina in Policijska uprava Koper, pod okrilje katere sodi tudi postaja pomorske policije, v zadnjih letih vzpostavili zgledno sodelovanje, ki temelji na skupnih usklajevanjih, rednih sestankih, pa tudi na tekočem reševanju zadev s področja varnosti in varovanja ter prometa,” je  še poudaril koprski podžupan Alberto Scheriani, ki je ob 50. obletnici pomorski policiji predal tudi priznanje Mestne občine Koper.

Priznanje za pomorsko policijo in njeno delovanje zavidljivih 50 let. Foto: ekoper.si

Priznanja za odlično sodelovanje, požrtvovalno delo in zasluge

Na prireditvi so podelili tudi priznanja vsem najzaslužnejšim sodelavcem. Tako je bronasti ščit prejelo kar 59 zaposlenih na policiji, poleg tega pa se je policija tako kot vsako leto zahvalila za sodelovanje tudi zaslužnim posameznikom in zunanjim institucijam, ki so prispevali k boljši varnosti v Sloveniji.

Letos so bronasti znak za sodelovanje prejeli dva posameznika in tri inštitucije. Tako sta znak kot posameznika priznanje prejela Mitja Torjan in Silvo Frankovič, ki sta kot revirna gozdarja zaposlena na krajevni enoti Ilirska Bistrica, s sedežem v Podgradu. V letu 2015 in 2016 sta s policisti PP Ilirska Bistrica sodelovala pri postavitvi začasnih tehničnih ovir na območju MP Staroda.

Foto: ekoper.si

Zahvalo so prejeli tudi Vojašnica barona Andreja Čehovina Postojna, kjer imajo policisti v postojnski vojašnici prostore za usposabljanje in strelišče, Občinski štab Civilne zaščite občine Ilirska Bistrica, ki že vrsto let uspešno sodeluje s Policijsko postajo Ilirska Bistrica na področju zaščite in reševanja, predvsem ob naravnih nesrečah ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke.

Podelili so tudi  srebrni ščit policije, ki ga vsako leto podelijo za večkratne pomembne prispevke ali uspehe na posameznih področjih dela ali pri opravljanju delovnih nalog, za organizacijske izboljšave pri delu ali za krepitev ugleda policije. Letos ga je prejelo kar 13 zaposlenih na policijski upravi. Najbolj prestižen zlati ščit pa sta letos prejela dva zaposlena na policiji, in sicer mag. Alenka Drolc in Leon Godejša.

Znak policije za 10, 20 in 30 let dela v policiji pa bo zaposlenim podeljen v njihovih enotah.