DomovNaši krajiMarjetica Koper: Pravilno ravnajte tudi z odpadnimi nagrobnimi svečami!

Marjetica Koper: Pravilno ravnajte tudi z odpadnimi nagrobnimi svečami!

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Odpadne nagrobne sveče se uvrščajo med komunalne odpadke, ki se, podobno kot druge frakcije odpadkov, zbirajo ločeno. Marjetica Koper na vseh pokopališčih v upravljanju zagotavlja možnost ločene oddaje odpadnih nagrobnih sveč v posebne zabojnike, ki so nameščeni na območju pokopališč.

sveče
Tudi letos prižgite svečo manj. Foto: Marjetica Koper

Vsako leto prižgemo 15 milijonov sveč

V Sloveniji vsako leto prižgemo približno 15 milijonov sveč, kar pomeni približno 6.000 ton. Lani je bila na slovenskem tržišču celo nekoliko večja količina sveč, približno 6.300 ton, kar nas ob Poljski in Avstriji uvršča v sam evropski vrh.

Odpadno nagrobno svečo sestavljajo ohišje, ki je običajno iz plastike ali stekla, kovinski pokrovček, ostanek voska oz. parafina ali elektronska komponenta, če je nagrobna sveča elektronska. Masa odpadne nagrobne sveče predstavlja približno 30 odstotkov mase nove (običajne) nagrobne sveče, saj ob uporabi večina voska zgori,” razlagajo na Marjetici Koper.

Področje urejeno s posebno uredbo

Glede na velike količine odpadnih sveč, ki predstavljajo potencialno nevarnost za okolje, je to področje urejeno s posebno uredbo. Ta določa obveznosti uporabnikov, trgovcev oz. proizvajalcev in izvajalcev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

Namensko odlaganje odpadnih sveč je dolžnost vseh uporabnikov, saj se lahko le tako zagotovi njihovo pravilno zbiranje, oddajo pooblaščenemu prevzemniku in nadaljnjo reciklažo. V kolikor se odpadnih sveč ne odvrže v namenske zabojnike, lahko pristanejo na odlagališčih ali v sežigalnicah.

Kam in kako z odpadnimi nagrobnimi svečami?

Na pokopališčih zbrane odpadne nagrobne sveče prevzame Marjetica Koper, ki jih nato odda zbiralcem odpadnih nagrobnih sveč, ti pa jih predajo predelovalcem. Zbrane odpadne nagrobne sveče se predelajo tako, da ima recikliranje – snovna predelava (npr. priprava plastičnega granulata, ki je surovina za proizvodnjo novih lončkov za nagrobne sveče) prednost pred energetsko predelavo (ob sosežigu oz. sežigu sproščena energija se porabi za npr. ogrevanje prostora).

marjetica koper
Odpadne sveče sodijo v posebne zabojnike. Foto: Marjetica Koper

Ravnanje z odpadnimi svečami je organizirano po načelu razširjene odgovornosti proizvajalca. To pomeni, da morajo proizvajalci, pridobitelji (iz držav EU) in uvozniki (iz tretjih držav) za nagrobne sveče, ki jih dajejo na slovensko tržišče, na svoje stroške zagotoviti zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč ter za zbrane odpadne nagrobne sveče na svoje stroške zagotoviti tudi predelavo. *