DomovNaši krajiKS Rakitovec: V slogi je moč

KS Rakitovec: V slogi je moč

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Rakitovec je majhna, a lepa krajevna skupnost z bogato zgodovino in kulturno dediščino. Kljub temu, da se število prebivalstva zaradi izseljevanja v urbana središča zmanjšuje, se krajani Rakitovca z vso vnemo trudijo, da bi ta čudoviti košček mozaika Mestne občine Koper ohranili pri življenju.

Prebivalstvo se je začelo zmanjševati na začetku 20. stoletja in se je do danes zmanjšalo za dobro polovico. Med razlogi za izseljevanje sta tudi slabša dostopnost vasi in oddaljenost od mestnega središča, zato si vaščani intenzivno prizadevajo za čim prejšnjo ureditev obvoznice Podpeč, ki jo podpira tudi Mestna občina Koper.

Železnica
Železnica, ki je nekoč krajanom Rakitovca zagotavljala delovna mesta, danes predstavlja pereč problem. Foto: vlaki.info

Velika složnost med krajani je odločilno prispevala k izboljšanju življenjskih razmer v vasi, v kar je bilo vloženega tudi ogromno dela in denarja.

Leta 1953 so v Rakitovcu dobili elektriko, deset let kasneje pa še javno razsvetljavo. Čez čas jim je pot v mesto precej olajšala nova asfaltirana cesta. Železnica, ki je danes pereč problem, v preteklosti pa je krajanom zagotavljala delovna mesta, tako ni bila več edino okno v svet.

Krajevna skupnost Rakitovec skozi čas

Z Mestno občino Koper za boljši jutri

Do druge svetovne vojne je vas spadala pod hrvaško občino Buzet, kasneje pod občino Sežana, z letom 1995 pa je postala del Mestne občine Koper. Predsednik KS Dušan Rožac nam je zaupal, da so, odkar je županovanje prevzel Boris Popovič, tudi v KS Rakitovec uresničili veliko projektov. Dobro sodelovanje s koprsko občino in velika soudeležba krajanov sta pripeljali do korenitih sprememb na področju infrastrukture.

Rakitovec
Rakitovec Foto: traven.si

Vodovod in kanalizacija v starem delu vasi, obnova cerkve, zvonika in vaških poti, sanacija podpornih zidov, gradnja mrliške vežice, nov omet in streha za osnovno šolo, nov prizidek za Prostovoljno gasilsko društvo Rakitovec, ureditev balinišča in igrišča so glavne pridobitve, ki dvigajo kvaliteto življenja v kraju.

Zaradi lege v neposredni bližini železnice, ki, kot že omenjeno, že dlje predstavlja pereč problem, tako za krajane Črnega Kala, Zazida in ne nazadnje tudi Rakitovca, so požari na tem območju pogost pojav, zato je bila ureditev vodnega zajetja za kraj dobra naložba.

Avgusta 2015 so Rakitovec prizadele poplave, ki so povzročile veliko škode. Hudourniška voda je vdrla v hleve in poplavila tudi več hiš. Na zadovoljstvo domačinov je bila škoda s pomočjo Mestne občine Koper hitro in učinkovito sanirana. *