DomovNaši krajiMarjetica Koper začenja s projektom prevzema odpadne embalaže „od vrat do vrat“

Marjetica Koper začenja s projektom prevzema odpadne embalaže „od vrat do vrat“

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Marjetica Koper bo v naslednjih dneh pričela s prvo fazo delitve rumenih zabojnikov prostornine 240 litrov za ločeno odlaganje plastične in kovinske embalaže v vseh gospodinjstvih, ki so vključena v individualen sistem prevzema odpadkov v krajevnih skupnostih Žusterna, Za Gradom, Semedela, Olmo-Prisoje in Občini Ankaran.

V prvi fazi projekta bo do sredine julija 2017 razdeljenih 1.000 rumenih zabojnikov prostornine 240 litrov. V njih bodo uporabniki ločeno odlagali plastično in kovinsko embalažo. Zabojnike bodo uporabniki prejeli brezplačno, spremenjen način obravnave odpadne plastične in kovinske embalaže pa ne bo vplival na ceno storitev ravnanja z odpadki za občane.

Foto: Marjetica Koper

Med komunalnimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, je kar 25 odstotkov odpadne embalaže, ki pa se v velikem delu nepravilno odlaga med preostanek odpadkov. Na podlagi izvedenih sejalnih analizah so v koprski Marjetici ugotovili, da frakcijo t.i. mešanih komunalnih odpadkov sestavlja več kot 50 odstotkov odpadne embalaže, več kot 40 odstotkov pa predstavljajo steklena in papirna oz. kartonska embalaža ter biorazgradljivi odpadki. Po izločenih frakcijah, ki bi se lahko brez večjih težav ločevale na izvoru, torej na kraju nastanka, preostane le 5 odstotkov odpadkov, ki se jih ne da ločiti in spadajo med mešane komunalne odpadke.

“Podatek vsekakor ni spodbuden in nakazuje na to, da obstaja še veliko neizkoriščenih potencialov pri povečevanju deleža ločeno zbranih frakcij odpadkov,” pravijo v koprski Marjetici.

Zabojniki za individualno zbiranje odpadne embalaže so še ena izmed dodatnih možnosti, ki jih Marjetica Koper ponuja občanom za lažje in bolj udobno ločevanje odpadkov na izvoru.

Marjetica Koper bo v naslednjih dneh pričela s prvo fazo delitve rumenih zabojnikov. Foto: Marjetica Koper

Odvoz odpadkov na 3 tedne

Odpadna plastična in kovinska embalaža se bo v začetnem obdobju odvažala na 3 tedne, na kar bomo frekvenco odvoza po potrebi prilagodili. Odvoz ostalih frakcij se bo opravljal po že ustaljenem urniku.

Marjetica Koper bo o natančnem dnevu prvega odvoza uporabnike seznanila s posebnim obvestilom, ki bo nameščeno na samem zabojniku. Obvestilo bo vsebovalo tudi napotke glede pravilnega ločevanja plastične in kovinske embalaže.

Foto: Marjetica Koper

Druga faza prihodnje leto

Druga faza projekta se bo nadaljevala v letu 2018, ko bomo sistem prevzema odpadne embalaže od vrat do vrat predvidoma razširili še na območja Šalare, Bertokov, Prad, Dekanov, Sv. Antona in Škofij.

Ob bok delitvi zabojnikov za gospodinjstva, ki so vključena v individualen sistem prevzema odpadkov na območju izvedbe prve faze prevzema odpadne embalaže od vrat do vrat, bo Marjetica Koper povečala število večjih zabojnikov prostornine 1.100 litrov za zbiranje embalaže na skupnih zbirnih mestih oz. ekoloških otokih in postopno zmanjšala „črne“ zabojnike za preostanek odpadkov.