DomovNaši krajiMestna občina Koper vabi na predstavitev osnutka Strategije razvoja in trženja turizma do leta 2025

Mestna občina Koper vabi na predstavitev osnutka Strategije razvoja in trženja turizma do leta 2025

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Prihodnjo sredo, 5. julija, bo Mestna občina Koper skupaj s pripravljavci dokumenta predstavila osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 oziroma Turizem Koper 2025.

Osrednji strateški dokument za področje turizma v Mestni občini Koper, ki na osnovi analize stanja identificira ključne izzive, opredeli poslanstvo, vizijo in vrednote, na katerih je osnovan strateški razvojni model turističnega razvoja občine do 2025, sta izdelala zunanja izvajalca, Darko Ravnikar, sicer dolgoletni turistični delavec, avtor in soavtor različnih turističnih strategij in dokumentov v Sloveniji in tujini ter Miša Novak, pripravljavka številnih turističnih strategij slovenskih destinacij, od letošnjega junija pa zaposlena na Slovenski turistični organizaciji, kjer je prevzela implementacijo sistema nadgradnje upravljanja trženja slovenskega turizma po principu štirih makroregij, s tesnim sodelovanjem projektne skupine, sestavljene iz predstavnikov Mestne občine Koper, predstavnikov turističnega gospodarstva in drugimi lokalnimi turističnimi deležniki.

Sodelujte pri strategiji razvoja in trženja turizma do leta 2025. Foto: arhiv ekoper.si

V okviru priprave strategije so v lanskem letu izvedli tri strateške delavnice, ki so se jih udeležili različni predstavniki turističnega gospodarstva Mestne občine Koper in drugih lokalnih turističnih deležnikov ter predstavniki Slovenske turistične organizacije, v podporo procesu priprave strateškega dokumenta pa so izvedli tudi dva spletna vprašalnika na temo ocene stanja in smernic za prihodnji turistični razvoj, poleg tega pa so opravili tudi intervjuje s pomembnimi nosilci turizma na destinaciji in v Mestni občini Koper.

Strategija razvoja in turizma v MOK

Spomnimo, da je bila prejšnja strategija razvoja turizma v Mestni občini Koper izdelana leta 2004 in se je nanašala na obdobje do leta 2008, z usmeritvami do leta 2020. Turizem je v tem času na svetovni ravni – v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami – ves čas rasel, Slovenija pa se je v zadnjih letih uspešno pozicionirala kot zelena, aktivna in zdrava destinacija. Trajnostni razvoj turizma se je uveljavil kot prevladujoča razvojna platforma. Tudi Koper s podeželjem je v tem času dosegel izredne premike.

Z izgradnjo nove infrastrukture, s korenito prenovo mestnega jedra in prihodom potniških ladij se je spremenil v pravo turistično mesto, ki nudi dnevnim obiskovalcem in turistom številne možnosti za prijeten obisk in aktivno preživljanje prostega časa. Tako so izredni potenciali turizma in hkrati danosti, ki jih ima območje Mestne občine Koper, narekovali izdelavo nove strategije. 

Strategija Turizem Koper 2025 je usmerjena k povečanju konkurenčnosti turizma v Mestni občini Koper. Foto: arhiv ekoper.si

Konkurenčnost in izboljšanje temeljnih turističnih kazalnikov

Strategija Turizem Koper 2025 je usmerjena k povečanju konkurenčnosti turizma v Mestni občini Koper, izboljšanju temeljnih turističnih kazalnikov in okrepitvi turistične pozicije Kopra tako v Istri, slovenski Istri in Sloveniji kot tudi na svetovnem turističnem zemljevidu. Skozi strategijo je vizija Mestne občine Koper postati vodilna aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija v Istri in Sloveniji, z delom na petih prioritetnih strateških področij, ki so Produkti in doživetja, Trajnostni razvoj, Infrastruktura, Trženje in Povezovanje. Strategija obenem opredeljuje tudi pot, kako to doseči, z že vključenimi smernicami nove razvojne strategije turističnega razvoja Slovenije, ki je tudi pravkar v zaključni fazi izdelave.

Mestna občina Koper bo osnutek strategije javnosti predstavila v sredo, 5. julija, ob 18. uri, v Pretorski palači. Slednji bo v javni obravnavi vse do 22. septembra, v tem času pa občina vabi vse  zainteresirane, da posredujejo svoje predloge, vezane na vsebino dokumenta, na elektronski naslov turizem@koper.si. Po koncu javne obravnave bodo dokument posredovali v sprejem občinskemu svetu Mestne občine Koper.

Turizem Koper 2025 je približno 160 strani dolg razvojno-trženjski strateški načrt turizma, ki je nastal kot eden od rezultatov projekta PUT-UP ISTRE, sofinanciranega v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.