DomovNaši krajiMilijon evrov za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v Poletičih, Belem Kamnu in Gažonu

Milijon evrov za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v Poletičih, Belem Kamnu in Gažonu

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je bila nedavno uspešna na javnem razpisu Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je odobril sofinanciranje projekta izgradnje manjkajoče kanalizacije na območjih Poletiči – Beli Kamen in Gažon v višini milijon evrov. Projekt do konca leta 2024 predvideva vzpostavitev dodatnih 290 dodatnih komunalnih priključkov. Skupno bo zgrajenih več kot 3.150 metrov fekalne kanalizacije ter eno črpališče. Poleg tega bo zgrajenih tudi več kot 1.000 metrov meteorne kanalizacije, kar pa ni predmet sofinanciranja.

Skladno s cilji Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je treba do 31. decembra 2027 aglomeraciji Poletiči in Gažon opremiti z javno kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi s primernim čiščenjem. Mestna občina Koper bo zato javno naročilo za izvedbo projekta objavila pred koncem poletja, dela se bodo začela še letos, zaključek pa je predviden do konca leta 2024.

Izvedba projekta bo zagotovila stoodstotno priključenost na kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Poletiči ter 81,89-odstotno priključenost v aglomeraciji Gažon. Naložba v aglomeraciji Poletiči bo poleg tega prispevala k ohranjanju vodovarstvenega območja, saj je na vodovarstvenem območju izvira reke Rižane.

MOK je projekt prijavila na javni razpis za dodelitev sredstev za ukrep Zelenega prehoda – komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture. Razpis je bil namenjen naložbam v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na aglomeracijah, manjših od 2.000 populacijskih ekvivalentov.

Pristojno ministrstvo je koprski občini za projekt odobrila sofinanciranje v višini milijona evrov, v prihodnjih dneh pa bo MOK tudi pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju.

Foto: MOK