DomovKulturaMOK objavila razpise za sofinanciranje delovanja društev in drugih organizacij

MOK objavila razpise za sofinanciranje delovanja društev in drugih organizacij

KulturaNaši krajiŠport Preglej vse novice
Deli vsebino

V Uradnem listu RS in na uradni občinski spletni strani www.koper.si je objavljenih več občinskih javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti na različnih področjih v letu 2019.

Mestna občina Koper je danes objavila več javnih razpisov, in sicer javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev, javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, javni razpis za sofinanciranje športnih programov ter programov in projektov za otroke in mladino, programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja in zdravja v Mestni občini Koper, kulturnih programov ali projektov, programov socialnega varstva in programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2019. Roki za prijavo na objavljene javne razpise se iztečejo 18. februarja 2019.

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti je tudi letos razdeljen na več sklopov, in sicer na prireditve, ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (mednje sodijo prireditve kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. prireditve, namenjene otrokom in mladini), poseben sklop tako kot lani predstavljajo prireditve t.i. z dodano vrednostjo, tretji sklop pa predstavlja sofinanciranje promocijskih aktivnosti.

Rok za prijave, ki se nanaša na sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, je do vključno 18. februarja 2019 za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki so se oziroma se bodo izvedle od 1. januarja do vključno 18. februarja 2019 oziroma se bodo izvajale v obdobju od 19. februarja do 31. decembra 2019, rok za oddajo na razpis za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2019, je do vključno 15. aprila 2019, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2019, je rok za prijavo do vključno 3. junija 2019, do vključno 7. oktobra 2019, pa na razpis lahko prijavite prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2019.

Višina razpisanih sredstev bo določena s proračunom Mestne občine Koper, ki bo sprejet predvidoma konec februarja.

Pomembno je vedeti, da se prijavitelji s svojimi programi dela v letu 2019 lahko prijavijo samo na enega od javnih razpisov Mestne občine Koper, ki sofinancira delovanje društev oziroma drugih ustanov. Poleg tega pa se lahko vsi prijavitelji dodatno prijavijo tudi na javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih akcij.

Vsi razpisi so objavljeni na uradni občinski spletni strani www.koper.si.