DomovNaši krajiNa koprsko tržnico po biorazgradljive vrečke

Na koprsko tržnico po biorazgradljive vrečke

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Od danes dalje lahko občanke in občani Mestne občine Koper brezplačne biorazgradljive vrečke prevzamejo tudi na tržnici, in sicer na posebnem avtomatu Marjetice Koper t.i. vrečkomatu, ki vsebuje posebne zavojčke z vrečkami, namenjenimi ločenemu zbiranju biološko razgradljivih odpadkov.  Vrečke so namenjene vsem občanom Mestne občine Koper, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov in nimajo hišnega kompostnika.

Kot nam je povedal direktor Marjetice Koper Jani Bačić, je koprski vrečkomat eden prvih tovrstnih avtomatov, ki jih v Sloveniji doslej še ni bilo: »Pred leti smo biorazgradljive vrečke delili po pošti, v vsa gospodinjstva Mestne občine Koper. Teh je danes 23 tisoč. Ker so se poštne storitve precej podražile, kot tudi zato, ker nekateri teh vrečk sploh ne uporabljajo in jih celo še zapakirane odvržejo v zabojnike, smo se odločili poiskati alternativno rešitev. Prvi testni vrečkomat z biorazgradljivimi vrečkami je tako lociran na koprski tržnici, če pa se bo zadeva obnesla in ga bodo občani sprejeli za svojega, bomo na različne lokacije po občini postavili še več podobnih avtomatov. Tako na podeželje kot tudi v trgovske centre, kjer je večja frekventnost ljudi. Vse z namenom, da bi občanom omogočili lažji dostop do omenjenih vrečk.«

Za uporabo aparata je potrebno prehodno pridobiti brezplačni žeton, ki ga lahko občanke in občani Mestne občine Koper prevzamejo na prodajnem mestu Marjetice Koper na mestni tržnici, vsak delovni dan, med 6. in 18. uro oz. vsak delovni dan med 7. in 15. uro tudi na sedežu Marjetice Koper (Ulica 15. maja 4). Z enim žetonom bodo prejeli en zavojček, ki vsebuje 28 vrečk. Koliko žetonov pripada posameznemu gospodinjstvu? »V testnem obdobju na Marjetici Koper ne bo omejitev žetonov. Posameznik jih bo lahko dvignil toliko, kot jih potrebuje, pozorni bomo le na zlorabe«, je dejala Danica Škerbec, vodja sektorja Snage na koprski Marjetici.

»Ločevanje odpadkov je danes nekaj vsakdanjega, a kljub temu uporabniki še vedno delajo napake. Uslužbenci komunalnega podjetja Marjetica Koper stremimo k temu, da iščemo nove rešitve, se trudimo in spodbujamo občane k pravilnem in doslednemu ločevanju odpadkov. Kljub številnim čistilnim akcijam in opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov, veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki sodijo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane ločene frakcije odpadkov in tako povečujejo stroške njihove obdelave. Marjetica Koper je izdelala celovito strategijo promocije ločevanja odpadkov in želi z različnimi akcijami spremeniti odnos ljudi do odpadkov, zmanjšati njihovo količino ter povečati delež ločeno zbranih frakcij,« so povedali na Marjetici, kjer računajo na podporo vseh občanov, da se stanje na področju ločevanja odpadkov izboljša.

Biološko razgradljivi odpadki iz gospodinjstev zaključijo svojo pot v kompostarni. Za uspešno kompostiranje je pomembno, da ne odlagamo odpadkov v rjavi zabojnik v plastičnih vrečkah in drugi embalaži. Odpadke lahko odložimo v rjavi zabojnik direktno brez embalaže, zavite v papir ali pa v biološko razgradljive vrečke. Take vrečke se skozi proces kompostiranja razgradijo. Z ločenim zbiranjem biološko razgradljivih odpadkov pridobimo koristen kompost. 

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje bioloških odpadkov?

Biološko razgradljive odpadke moramo zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne mešajo z drugimi odpadki. Te odpadke lahko kompostiramo na vrtu ali pa jih odlagamo v rjave zabojnike. Biološko razgradljivi odpadki, pomešani z ostalimi komunalnimi odpadki, povzročajo velike količine toplogrednih plinov, nastanek nevarnih organskih kislin in neprijeten vonj na odlagališčih in zbirnih mestih.

Izključno pravilno odloženi biološki odpadki se lahko na naraven način, brez nadaljnje porabe energije, predelajo v kompost, ki se vrača v naravo v obliki naravnega gnojila, ki zemlji vrača številne hranljive snovi.

Biološko razgradljive vrečke za gospodinjstva

V biorazgradljive vrečke sodijo netekoči ostanki hrane, zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, čajne usedline in čajne filter vrečke, kavna usedlina, jajčne lupine, prehrambni izdelki s pretečenim rokom uporabe (brez embalaže), stelja malih rastlinojedih živali, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke ter lesni pepel. V večje rjave zabojnike na odjemnih mestih lahko odložimo tudi zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja…).

Med biorazgradljive odpadke nikakor ne spadajo cigaretni ogorki, plenice, higienski vložki, tekstil, usnje, gume, pluta, iztrebki, fekalije, mrtve živali, zdravila, maščobe ali odpadno jedilno olje, surovo meso, vroč pepel in kosti.

Da osvežimo spomin, katere odpadke odlagamo v rjav zabojnik in katere ne:

DA NE
Kuhinjski odpadki

 • zelenjavni odpadki
 • olupki in ostanki sadja
 • kavna usedlina
 • kavni filtri in čajne vrečke
 • netekoči ostanki hrane
 • jajčne lupine
 • pokvarjeni prehrambni izdelki
 • papirnate vrečke in robčki
 • moker časopisni papir

Vrtni odpadki

 • rože
 • plevel
 • pokošena trava
 • slama
 • veje
 • listje
 • stara zemlja lončnic
 

 • cigaretni ogorki
 • tekoči ostanki hrane
 • ostanki mesa in kosti
 • iztrebki domačih živali
 • higienski papir in plenice
 • plevel, ki semeni
 • olja in maščobe (odpadno jedilno olje, …), ki jih zbiramo v posebni posodi, in jih oddamo v zbirnem centru (Srmin, Dvori), ali ob posebni akciji zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno zbiralnico.