DomovNaši krajiNa razpis za zmanjšanje vplivov pristanišča več kot 70 vlog

Na razpis za zmanjšanje vplivov pristanišča več kot 70 vlog

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Prebivalci širšega mestnega jedra Kopra so lahko spet kandidirali za nepovratna sredstva za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Mestna občina Koper je tudi letos za tovrstne ukrepe skupno namenila nekaj več kot 200 tisoč evrov, na razpis pa je pravočasno prispelo 72 vlog.

Mestna občina Koper je v začetku februarja objavila Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov v Mestni občini Koper z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti za leto 2023, na katerega je pravočasno prispelo 72 vlog. Prednostna lista upravičencev bo predvidoma oblikovana do sredine maja, strokovna komisija pa bo vlagatelje, ki so vložili formalno nepopolne vloge, pozvala k dopolnitvi in jih nato po dosegu formalne popolnosti tudi vsebinsko obravnavala.

Skoraj dve tretjini vlog se nanašata na obnovo stavb najožjega pasu od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, tretjina vlog na obnovo objektov v ožjem pasu do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, dve vlogi pa na širše območje izvajanja ukrepov. V največji meri gre za zamenjavo stavbnega pohištva in obnovo fasadnega ometa namestitve klimatske naprave, sledi izvedba ukrepa izolacije strešne ali podstrešne konstrukcije ter izvedbe prezračevalnega sistema. Celovito obnovo predvideva le manjše število vlagateljev.

Mestna občina Koper je za izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti v letošnjem proračunu predvidela 200.000 evrov, k čemur gre prišteti še preostanek sredstev iz javnega razpisa za leti 2021 in 2022, ki jih bo upravičencem razdelila do konca leta. Gre sicer za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 evrov, in sicer za stanovanjske površine, večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva so namenska in bodo dodeljena za tiste naložbe, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino. Mednje sodijo zamenjava stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatske naprave.

Foto: MOK