DomovNaši krajiNovi krožišči za Pobege in Prade

Novi krožišči za Pobege in Prade

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Na državni cesti od Bertokov proti Sv. Antonu se te dni pospešeno dela. V Pobegih je v teku gradnja manjšega krožišča, in sicer na nepreglednem odcepu za Dekane in Frenkovo ulico, medtem ko bo na križišču Pobeške ceste s Cesto Ivana Starca v Pradah kmalu promet urejalo večje krožišče.

Ker gre za državne naložbe, je investitor vseh treh naložb Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI), občina pa je v skladu s sporazumom sofinancer. Sodelovala je pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitvi potrebnih zemljišč, sofinancirala pa bo gradnjo površin za pešce, kolesarje in javno razsvetljavo. Za ureditev krožišča Pobegi, katerega vrednost znaša nekaj več kot 250 tisoč evrov, bo prispevala 75.200 evrov, izdelala pa je tudi projektno nalogo, pridobila PZI dokumentacijo in vsa potrebna zemljišča. Prav tako je MOK usklajevala dela na ureditvi krožišča Prade, naložbo, katere vrednost znaša 375 tisoč evrov, pa bo v skladu s pogodbo sofinancirala v višini 111.000 evrov. Izvajalca del, ki sta bila izbrana na razpisu, sta GP KRK, d.d (Prade) in CPK d.d. (Pobegi).

Vključevanje na glavno cesto s Frenkove ulice bo po zaključku del bistveno bolj varno.

Nova prometna ureditev bo bistveno izboljšala prometno varnost na tej izredno obremenjeni cesti, predvsem pa bodo omogočila varno vključevanje v promet s stranskih cest. Naložba v Pobegih bo sklenjena konec aprila, gradnja krožišča v Pradah pa konec maja.

Skladno s sporazumom med DRSI in MOK bo na enak način urejeno tudi krožno krožišče Škofije (odcep Tinjan), kjer pa postopek izbire izvajalca še ni zaključen.