Občina obnavlja tudi ceste po zaledju

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Tudi v zaledju so obnovitvena dela v polnem teku, koprska občina, kot obljubljeno, tudi letos posebno pozornost namenja urejanju prometne infrastrukture, saj so nekatere ceste in dovozne poti že dalj časa potrebne temeljite prenove.

Tudi na Škofijah se dela s polno paro, te dni tako občina ureja javno pot na IV Škofijo.

Tako je na IV Škofiji, kjer je občina začela s sanacijo javne poti. V okviru naložbe je predvidena izgradnja betonskih bankin, asfaltiranje vozišča, v spodnjem delu ceste pa dograditev meteorne kanalizacije z navezavo na obstoječo staro vaško kanalizacijo. V naložbo so vključeni tudi ponudniki telekomunikacijskih storitev, Elektro Primorska in Rižanski vodovod, ki bodo vkopali svoje vode in infrastrukturo. Rok dokončanja del je predvidoma začetek maja.

Lanskoletno deževje je trajno poškodovalo cesto v Rakitovcu, ki je bila tako nujno potrebna prenove.

Sanacije vozišča in meteorne kanalizacije se je občina lotila tudi v Rakitovcu, kjer je meteorna voda ob lanskem deževju trajno poškodovala cestišče. V okviru naložbe bodo tako odpravljene nastale poškodbe vozišča v centru vasi, sledi vgradnja večjih jaškov in peskolovov, izvedba novega propusta in asfaltiranje. Občina bo poleg tega sanirala manjše mrežne razpoke vozišča pred vasjo Rakitovec, kjer bo zgradila tudi betonsko bankino. Dela bodo zaključena predvidoma konec meseca.

Temeljite obnove je bila potrebna tudi cesta za Boršt, k sanaciji katere je koprska občina pristopila fazno. Pred leti je tako že sanirala najbolj kritične odseke, trenutno pa je v teku sanacija dodatnih 200 metrov cestišča.

Cesta, ki vodi od Babičev proti Borštu bo po sanaciji bolj varno in lažje prevozno tudi v slabših vremenskih pogojih.

V okviru naložbe, katere vrednost znaša dobrih 45 tisoč evrov, bo občina odpravila luknje in poškodbe cestišča, sanirala in utrdila bankine, cesto pa v zoženih delih razširila in tako zagotovila lažjo prevoznost ter izboljšala prometno varnost, nakar sledi še preplastitev celotnega odseka.

Trenutno so v teku pripravljalna dela, in sicer košnja trave, posek grmovja in čiščenje trase, sledila bodo gradbena dela, ki bodo zaključena v začetku meseca maja.

Manjša dela so predvidena tudi v Škocjanu, in sicer izgradnja betonskih bankin v dolžini cca. 230 m, delna sanacija poškodovanega vozišča in preplastitev dostopne poti ob javni cesti proti Bertokom.

Koprska občina je sanirala tudi bankine in poškodovano vozišče dostopne poti v Škocjanu.

Hitrostne ovire za zagotavljanje večje varnosti

Na pobudo tamkajšnjih krajanov je koprska občina na Škofijah postavila pet hitrostnih ovir, namenjenih umirjanju prometa. Postavljene so na lokalni cesti, ki vodi od Škofij proti Tinjanu, dve od teh v neposredni bližini šol, ena pa pred vrtcem na Škofijah.

Hitrostne ovire so učinkovit ukrep za umirjanje prometa – občina je pet dodatnih uredila tudi na območju KS Škofije.

V okviru naložbe je občina preplastila dobrih 550 metrov vozišča, sanirala pa je tudi pločnike in postavila dodatno javno razsvetljavo. Hitrostne ovire je na željo krajanov postavila tudi v Borštu, in sicer na vseh treh vhodih v center vasi, kjer živi veliko mladih družin z otroki.

Koprska občina je sanirala tudi podporni zid na cesti za III Škofije.

Med naložbami, ki so se zaključile že pred časom, je tudi ureditev javne ceste v Kolombanu. Gre za dostopno pot v vas, ki ni bila asfaltirana, predstavlja pa navezavo naselja Kolomban na lokalno Slemensko cesto. Poleg tega je občina sanirala tudi podporni zid na cesti za III Škofije, ki je bil dotrajan in mestoma nevaren.