Občina znova uspešno prestala presojo sistema vodenja kakovosti

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Sistem vodenja kakovosti v Mestni občini Koper ostaja skladen z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Zunanja presojevalca iz hiše Bureau Veritas pri presoji ključnih procesov občinske uprave nista ugotovila neskladnosti, kot dobre lastnosti pa sta izpostavila doslednost uresničevanja postavljenih zahtev in usmerjenost vodstva v iskanje ustreznih projektov.

Zunanja presoja je tudi letos ugotovila in potrdila, da sistem vodenja kakovosti v Mestni občini Koper dosega zastavljeno politiko in cilje organizacije ter je skladen s standardom ISO 9001:2015.

Cilji v letu 2019 so bili doseženi, presojevalca sta med drugim pohvalila hiter odziv in uvedene ukrepe vseh nosilcev pooblastil in odgovornosti v primeru epidemije z novim koronavirusom, ki so prispevali k uspešni zajezitvi okužbe na tem območju. Kot sta ob tem poudarila, bi v okviru priprave protokola za ravnanje v primeru razglasitve epidemije nalezljive bolezni veljalo razmisliti o izvedbi ankete, v kateri bi svoje predloge podali tudi občani.

V zaključnem poročilu sta izpostavila tudi uspešnost postopka reorganizacije občinske uprave, ki je prispeval k večji učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, saj je omogočil celostni pristop k reševanju določenih problematik.

Mestna občina Koper se s certifikatom kakovosti ponaša že vrsto let in se kakovostno nenehno razvija, cilji vsakoletne presoje pa so zlasti potrditi, da je sistem vodenja v skladu z vsemi zahtevami presojanega standarda, da je organizacija uspešno implementirala načrtovane dogovore, da je sistem vodenja sposoben izvajati politiko in cilje organizacije, k temu sodi pa tudi ocena, da organizacija izpolnjuje veljavne zakonske, regulativne in pogodbene zahteve. Ker pa je vsak sistem mogoče še izboljšati, gre tokratne predlagane izboljšave s strani presojevalcev usmerit v področja morebitnih tveganj v posameznih delovnih procesih koprske občinske uprave.