DomovNaši krajiOčiščen je del struge potoka Olmo

Očiščen je del struge potoka Olmo

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je julija očistila del struge potoka Olmo, ki poteka vzporedno z Ul. Generala Levičnika do naselja Lantana. Delavci so v potoku poleg naplavin našli številne odpadke, tudi rastje z vrtov in zelenih površin. MOK zato občanke in občane poziva, naj odpadkov ne odlagajo v struge oziroma na brežine.

V sredo, 31. julija, so se končala dela za očiščenje struge potoka Olmo, in sicer na območju, ki poteka vzporedno z Ul. Generala Levičnika, od Ulice Istrskega odreda do naselja Lantana. Drugi del, krak potoka do izliva v Badaševico, bo MOK očistila predvidoma prihodnje leto. Dela je izvajalo podjetje Gradbena mehanizacija Matej Vodopija, s. p., investicija pa je znašala 10.700 evrov z DDV-jem.

Delavci so med čiščenjem iz potoka potegnili različne odpadke, in sicer injekcije, cigaretne ogorke, steklenice, pločevinke, vrečke, v zadrževalniku so se našla celo odslužena okna. V strugi so med drugim našli tudi odpadke, ki nastanejo pri čiščenju vrtov in košnji trave, tovrstni odpadki so se v strugi znova pojavili že naslednji dan po čiščenju.

Mestna občina Koper zato občanke in občane poziva, naj v struge potokov in na brežine ne odlagajo nikakršnih odpadkov.