DomovKulturaOtvoritev pisarne Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte

Otvoritev pisarne Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes se je v Občini Izola uradno odprla pisarna Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte (JZP). Otvoritve sta se udeležila tudi predstavnika Mestne občine Koper, in sicer podžupan Peter Bolčič in vodja Turistične organizacije Koper, Tamara Kozlovič, ki izolsko pridobitev toplo pozdravljata.

Otvoritve se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Koper Peter Bolčič.

V Izoli že od aprila 2016 deluje javni zavod, ki bo skrbel za spodbujanje podjetništva in za razvojne projekte v občini. Začasno je deloval v prostorih TIC-a na Ljubljanski 17, od danes naprej pa deluje v lastnih prostorih na Sončnem nabrežju 4. Pisarno so opremili s sredstvi strateškega projekta Facility Point, ki je sofinanciran v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Interreg V-B ADRION 2014–2020.

otvoritev
Otvoritev nove pisarne JZP

Ob tej priložnosti so spregovorili izolski župan, mag. Igor Kolenc, dr. Mitja Bricelj in direktor Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte, Iztok Škerlič.

Javni zavod je bil ustanovljen z namenom povečanja učinkovitosti izvajanja razvojnih projektov s pomočjo evropskih sredstev in ustvarjanja okolja, ki bo spodbudno za samozaposlitev ter zagon novih projektov za občane in podjetja. V samem začetku zavod preko Občine Izola sodeluje v projektu Facility Point – podpora upravljavskim (t. i. governance) strukturam makroregionalne strategije Jadransko-jonske regije (v nadaljevanju EUSAIR). Cilj projekta je nuditi neposredno operativno in administrativno podporo članom upravljavskega sveta EUSAIR in koordinatorjem tematskih usmerjevalnih skupin. Naloge partnerjev omenjenega projekta med drugim zajemajo tudi zasnovo in upravljanje s platformo deležnikov, omogočanje sinergij med finančnimi viri, podporo pri pripravi konceptov strateških (makroregionalnih) projektov, podporo pri monitoringu, poročanju in evalvaciji EUSAIR ter zagotavljanje komunikacijskih in informacijskih aktivnosti. Projekt se bo izvajal v 6,5 letnem obdobju, in sicer med 1. 5. 2016 in 31. 12. 2022. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je vodilni partner strateškega projekta, v katerem sodelujejo projektni partnerji iz vseh osmih sodelujočih držav, in sicer iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Italije, Srbije in Slovenije. S strani Slovenije je za projektnega partnerja imenovana Občina Izola, kar pomeni, da ima Slovenija dva partnerja (vodilnega in projektnega).

Kot je na otvoritvi povedal direktor Iztok Škerlič, je glavni cilj novoustanovljenega zavoda uspešnejše črpanje evropskih sredstev za občino in javne zavode ter druge z občino povezane organizacije. Po drugi strani pa bo zavod vplival na bolj spodbudno okolje za razvoj malih oz. družinskih podjetij. »Podjetjem želimo približati informacije o evropskih sredstvih in spodbujati združevanje med podjetji, da bi ta sredstva tudi uspešno črpali. V ta namen bo v prostorih vzpostavljen mini info kotiček, ki bo zbiral publikacije in informacije vseh podpornih institucij na enem mestu,« je poudaril Škerlič. *