DomovNaši krajiPotencialni organizatorji prireditev Rumeno-modre noči in S Koprom v novo leto imajo čas do konca meseca

Potencialni organizatorji prireditev Rumeno-modre noči in S Koprom v novo leto imajo čas do konca meseca

Naši krajiProsti čas Preglej vse novice
Deli vsebino

Do vključno 30. aprila se je možno prijaviti na javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditev Rumeno-modre noči 2019 in S Koprom v novo leto 2020 in 2021.

Kot je znano, je Mestna občina Koper v uradnem listu in na občinski spletni strani objavila javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditev Rumeno-modre noči 2019 in S Koprom v novo leto 2020 in 2021. Na javni razpis se do vključno 30. aprila lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s. p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, ki so predmet razpisa. Prijave so možne bodisi za organizacijo prireditve Rumeno-modre noči bodisi prireditve S Koprom v novo leto 2020 in 2021, možna je tudi prijava na oba sklopa, vendar mora biti prijava v tem primeru oddana za vsak sklop posebej.

Sicer pa bo prireditev Rumeno-modre noči 2019 neke vrste nadgradnja tradicionalne prireditve Rumena noč. Prireditev bo kot tradicionalno zadnji vikend julija, po novem pa tudi prvi vikend avgusta. Poudarek drugega dela prireditve bo predvsem na kulturi.

Sklop za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve S Koprom v novo leto 2020 in 2021 predvideva program za 30. in 31. december oziroma organizacijo t. i. Silvestrovanja za otoke in dan zatem izvedbo tradicionalnega silvestrovanja z zabavno-glasbenim programom in pestro ter raznoliko gostinsko ponudbo.

Mestna občina Koper bo za prireditev Rumeno-modre noči 2019 namenila največ 45 tisoč evrov, za prireditev S Koprom v novo leto 2020 in 2021 pa največ 10 tisoč evrov za posamezno leto.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko do vključno 30. aprila 2019 (velja poštni žig na ovojnici), na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 322-170/2019«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Vloge bo pregledala in v skladu s pogoji in merili obravnavala komisija, za dodatne informacije v zvezi z razpisom se vsi zainteresirani lahko obrnejo na Turistično organizacijo Koper, na telefonsko številko 05 6646 242.