Poziv k prijavi škode na stvareh zaradi posledic poplav

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Občinske komisije Občine Izola, Občine Ankaran, Mestne občine Koper in Občine Piran pozivajo oškodovance, da prijavijo škodo, ki je nastala na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019.

Škoda se ocenjuje na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na stvareh, št. 844-31/2019-15-DGZR, z dne 25. novembra 2019, skladno s predpisano metodologijo, določeno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode.

Oškodovanci morajo podati prijavo na predpisanih obrazcih (obrazec 1 – ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, obrazec 3 – ocena škode na stavbah, obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah in obrazec 5 – ocena škode na gradbenih inženirskih objektih) v sprejemni pisarni občine, kjer je škoda nastala – osebno ali po pošti (upošteva se datum poštnega žiga), in sicer najkasneje do 10. decembra 2019 do 12. ure.

Obrazci za prijavo škode so objavljeni na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, na naslovu www.urszr.si, oškodovancem pa so na voljo tudi na občinskih spletnih straneh in v sprejemnih pisarnah občin.

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na telefonskih številkah:

– Občina Izola 05/66 00 251

– Mestna občina Koper 05/664 62 95

– Občina Ankaran 05/665 30 32

– Občina Piran 05/671 03 80.