Proračun po meri občanov

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Proračun za leto 2017 je z 62 milijonov evrov nadvse obetaven in ambiciozno zastavljen. Dobrih 25 milijonov je namenjenih za številne nove naložbe, v okviru katerih se v koprski občini nadejajo tudi evropskih sredstev.

občinska seja
Proračun, ki je investicijsko obarvan, so člani Občinskega sveta Mestne občine Koper sinoči sprejeli soglasno. Foto: ekoper.si

Leto 2017 bo v koprski občini investicijsko obarvano, občina je namreč v proračunu, ki so ga člani Občinskega sveta Mestne občine Koper sinoči sprejeli soglasno, predvidela številne nove naložbe, za nekaj od teh bo sredstva poiskala tudi na evropskih razpisih. Med najpomembnejšimi projekti, ki se jih bo občina lotila v prihajajočem letu, je tako dokončanje Olimpijskega bazena Koper in nadaljevanje urejanja prostorov za vodne športe v Žusterni, kar nekaj sredstev pa bo občina namenila tudi za področje izobraževanja.

Infrastruktura zaledja med večjimi investicijami

Tako se bodo že v letu 2017 začeli postopki za gradnjo vrtca v Dekanih z dvema oddelkoma osnovne šole, za energetsko sanacijo in dozidavo Osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah, kot tudi dozidava OŠ Šmarje z enim oddelkom vrtca. Začeli se bodo tudi postopki za gradnjo velike parkirne hiše na Muzejskem trgu, katere del bo urejen po sistemu parkiraj in se pelji, predvidena je ureditev garažne hiše v Prisojah in parkirišč za stanovalce Ceste na Markovec ter Benčičeve ulice, kot tudi nekaterih parkirišč na območju Semedele, Markovca in nekaterih zalednih krajevnih skupnosti.

V proračunu tudi sredstva za ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin. Foto: arhiv ekoper.si

V proračunu je Mestna občina Koper predvidela tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka ob Semedelski promenadi in sredstva, potrebna za začetek gradnje igrišč za odbojko na mivki ob ustju Badaševice (ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin).

Občina bo še naprej finančno podpirala socialno najbolj šibke

Tudi v novem proračunu je kar nekaj sredstev namenjenih tudi investicijskemu vzdrževanju in drugi gospodarski infrastrukturi, občina pa ne pozablja niti na področje kulture in sociale. Tako bo še naprej sofinancirala in finančno podpirala socialno najbolj šibke, s poudarkom na štipendijah, sofinanciranju šolske prehrane in šole v naravi ter dodatnih programov v vrtcih. Sredstva bo namenjala tudi področju športa in za spodbujanje mladih na samostojni poti podjetništva.

Nekaj več sredstev v proračunu za leto 2017 namenjajo področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, poleg tega bo občina še naprej zagotavljala sredstva za opremo in delovanje gasilskih društev ter obnovo kulturnih oziroma zadružnih domov v krajevnih skupnostih.

Predsedniki krajevnih skupnosti: “Sodelovanje z občino je odlično!”