Proračunska sredstva v veliki meri namenjena investicijam v krajevnih skupnostih

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Proračun za letošnje leto predvideva večje infrastrukturne projekte in naložbe v krajevnih skupnostih ter učinkovito in čim hitrejše reševanje aktualnih problemov. Kot vsa leta do sedaj je proračun tudi letos prilagojen potrebam krajevnih skupnosti.

Mestna občina Koper je preučila vse investicije, ki so jih krajevne skupnosti predstavile kot prioritetne, ter poskušala za vse zagotoviti tudi dovolj sredstev. Župan Boris Popovič je že pred časom poudaril, da se občina skuša prilagajati potrebam krajevnih skupnosti, aktivno pa sodeluje tudi pri pridobivanju evropskih sredstev.

Letošnji proračun je zelo investicijsko naravnan in sledi potrebam krajevnih skupnosti.

Predsedniki krajevnih skupnosti: “Sodelovanje z občino je odlično!”

Obnove in sanacije kulturnih in gasilskih domov

V več krajevnih skupnostih bodo obnovili prostore za delovanje in druženje krajanov. V KS Pobegi – Čežarji bo obnovljen narodni dom, pridobili bodo tudi novo parkirišče. Prostore KS bodo uredili tudi v Žusterni, v Gabrovici, ki je del KS Črni Kal, in v Brezovici, ki spada v KS Gradin.

V Borštu se bodo lahko kmalu pohvalili s prenovljeno notranjostjo zadružnega doma, saj je predvidena sanacija notranjih ometov, za zadružni dom v Bertokih pa je predvidena nova fasada. Obnovo bo doživel tudi vaški center dnevnih aktivnosti v Dekanih in dvorana v Šmarjah. V Glemu bo poskrbljeno za sanacijo podpornih zidov doma.

Sredstva bodo namenjena tudi obnovi gasilskih domov. Foto: arhiv ekoper.si

Mestna občina Koper ni pozabila niti na gasilce, saj je sredstva iz proračuna namenila tudi obnovi gasilskih domov v Rakitovcu, Ospu (KS Črni Kal) in Babičih (KS Marezige).

Prometna infrastruktura, javna razsvetljava, parkirišča in še kaj

Posebno pozornost bo Mestna občina Koper namenila urejanju prometne infrastrukture, nekatere ceste so namreč potrebne prenove, nekaj križišč bo spremenjenih v krožišča, na posamezne cestne odseke pa bodo postavljene cestne ovire, ki bodo poskrbele za umiritev prometa.

Sanirane bodo ceste v KS Gračišče, cesta v Poletičih in Galantičih, cesta za Boršt, Cesta borcev v Bertokih. V KS Marezige bosta sanirani tudi cesti v Kavaličih in Trseku, medtem ko bo v KS Gradin potekala sanacija cest Grdi potok, Krožič, cesta v Gradin in Pregara. Prav tako se obeta sanacija odseka ceste III. Škofije, ureditev ceste Zgornje Škofije in sanacija javne poti IV. Škofije. Hitrostne ovire bodo postavljene pri OŠ Škofije, v Hrastovljah pa bodo cesto preplastili.

“V krajevni skupnosti Črni Kal smo zadovoljni s sodelovanjem z Mestno občino Koper. Sodelovanje je resnično dobro na vseh področjih, predvsem pa smo občini hvaležni, da nam je stopila ob bok, ko smo se potegovali in se še potegujemo za drugi tir,” je ob predstavitvi proračuna povedal predsednik KS Črni Kal Janko Sever.

V Hrvatinih se bodo nadaljevala dela za dokončno ureditev slemenske ceste ter kolesarske poti in pešpoti ob njej. Mestna občina Koper bo nekaj sredstev namenila tudi ureditvi ceste, ki pelje mimo gasilskega doma v Hrvatinih. Pozabili niso niti na cesto v Norbedih. Za umiritev prometa bosta poskrbeli krožišči v Lovranu in Kolombanu.

Nadaljevala se bodo tudi dela za dokončno ureditev slemenske ceste v Hrvatinih. Foto: arhiv ekoper.si

V KS Olmo – Prisoje se je veliko naredilo že v lanskem letu, saj je krajevna skupnost bogatejša za otroško igrišče in igrišče za šolarje, pravkar urejajo še novo parkirišče in intervencijsko pot, poskrbeli pa bodo tudi za javno razsvetljavo v Olmu. V kratkem bo sledila še izgradnja pločnika in ureditev garažne hiše v Prisojah.

Za prometno infrastrukturo bo poskrbljeno tudi v KS Vanganel, kjer bodo uredili cesto za Mali Čentur in cesto, ki pelje v vas, sanacijo bo doživela tudi lokalna cesta med Bonini in Pradami. Urejeno bo tudi krožišče, ki bo umirjalo promet skozi Vanganel. Prav tako bodo krožišča poskrbela za red v prometu v Bertokih, in sicer na območju Pobeške ceste in Boninov, križišča bodo nastala še na Vardi v Dekanih, Pobegih in Žusterni, kjer bodo dobili tudi nova parkirišča. Prav tako se bodo novih parkirišč razveselili prebivalci Podpeči, prebivalci Semedele in krajevne skupnosti Za gradom.

Intervencijska pot v KS Olmo – Prisoje. Foto: arhiv ekoper.si

Tudi v Svetem Antonu, Šmarjah, Semedeli in Škocjanu bo poskrbljeno za ureditev cest. V KS Sveti Anton bo urejen del ceste v Kavaličih in v Svetem Antonu, v Šmarjah bo opravljena sanacija ceste na Grintovec, ceste Župančič ter rekonstrukcija ceste skozi vas. Prav tako bo rekonstruirana Vegova cesta v KS Semedela, v KS Škocjan pa bo poskrbljeno za sanacijo ulic in ureditev parkirišč v Šalari. V letošnjem letu bodo na Mestni občini Koper sredstva namenili tudi za ureditev ceste Šmarje in Puče.

Sanacije in obnove različnih objektov

V letu 2017 se obeta tudi več sanacij in obnov. Tako bodo v krajevni skupnosti Gračišče s pomočjo sredstev iz proračuna sanirali prostore krajevne skupnosti, legalizirali vaški objekt v Poletičih in obnovili ambulanto, krajevna skupnost Zazid pa bo v letošnjem letu pridobila nove prostore. V KS Dekani bo prišlo do adaptacije t. i. stare garaže.

“Življenje v krajevni skupnosti Zazid se je, odkar je Boris Popovič župan MOK, neprimerno izboljšalo. Veliko je bilo že narejenega in naša krajevna skupnost je ponosna nanj in na Mestno občino Koper. Župan ima posluh tudi za podeželje, Koper se vsekakor razvija v pravo smer,” je ob predstavitvi proračuna povedal predsednik Krajevne skupnosti Zazid Dejan Švab.

Kanalizacija, vodovod in meteorne vode

V letošnjem letu so v proračunu predvidena tudi dela na fekalni in meteorni kanalizaciji in vodovodu. Odtekanje meteornih voda in fekalno kanalizacijo bodo uredili v Frenkovi ulici v KS Pobegi – Čežarji, prav tako je načrtovana kanalizacija v KS Gračišče, in sicer v Movraških Dvorih, kjer bo urejen tudi vodovod. Sanacijo meteorne kanalizacije bodo izvedli v Rakitovcu, v pripravi je tudi vsa dokumentacija za izvedbo kanalizacije in vodovoda. V Zazidu in Lukinih (KS Gračišče) bosta obnovljeni čistilni napravi, v Dekanih pa bo stekla še druga faza izgradnje kanalizacije in obnova vodne oskrbe v Miših. V Pradah (KS Bertoki) bo poskrbljeno za odvodnjavanje. Vodovod in kanalizacija bosta speljana tudi v Loki (KS Črni kal), v KS Gradin pa bo urejen lokalni vodni vir v Pregari in Hrvojih. Dela na javni kanalizaciji bodo potekala tudi v Babičih. Med drugim bodo na Škofijah sanirali vodovod, na predelu, kjer kanalizacije še ni, pa se bo ta uredila. Na Kvedrovi v Semedeli bodo uredili meteorno kanalizacijo.

Načrtovana je tudi kanalizacija v KS Gračišče. Foto: arhiv ekoper.si

“Veseli smo, da je proračun ponovno zelo investicijsko naravnan, saj vsi vemo, kakšne težave je prinesla odcepitev Ankarana. Vesel sem, da bomo v naslednjem letu lahko uresničili kar nekaj želja krajevnie skupnosti Šmarje,” je ob predstavitvi proračuna povedal predsednik KS Šmarje Goran Malenič.

Podporni zidovi in sanacija plazov ter ureditev pokopališč

V letošnjem letu bo Mestna občina Koper poskrbela tudi za nekaj podpornih zidov in sanacijo plazov. V Črnotičah bo s proračunskimi sredstvi obnovljen podporni zid, v Podpeči in Bezovici pa bo potekala sanacija brežine. V Marezigah bodo popravili zidove pokopališča, saniran bo tudi eden od podpornih zidov na Škofijah.

Mestna občina Koper bo med drugim poskrbela tudi za sanacijo plazu Potok. Foto: ekoper.si

Mestna občina Koper bo med drugim poskrbela tudi za sanacijo plazu Krnica v KS Črni Kal in sanacijo plazu v Potoku v KS Sveti Anton. Poleg tega bodo sredstva iz proračuna namenjena tudi sanaciji vdorov morja v Šalari, v KS Podgorje pa bodo uredili žarna grobišča.

Na Mestni občini Koper niso pozabili niti na igrišča, saj bodo v vsaki krajevni skupnosti, kjer to v preteklosti še ni bilo narejeno, uredili ali prenovili igrišča, kjer se otroci radi zadržujejo. Kar nekaj posegov bo tudi na šolskih in vrtčevskih objektih.

“Ponosen sem na občino. Vedno nam pomaga s sredstvi, ki nam pridejo pri različnih investicijah zelo prav,” nam je ob predstavitvi proračuna zaupal predsednik KS Sveti Anton Bogdan Kavrečič.

Proračun prijazen tudi vrtcem in šolam

Na Mestni občini Koper bodo poskrbeli tudi za šole in vrtce. V vrtcu v KS Bertoki bodo obnovili sanitarije, za OŠ Elvire Vatovec pa bodo poskušali pridobiti tudi evropska finančna sredstva, z njihovo pomočjo bi namreč radi zgradili novo šolsko telovadnico. Šoli se obeta tudi sanacija strehe in obnova sanitarij.

V KS Dekani se bodo razveselili gradnje novega vrtca in urejenega ogrevanja osnovne šole Dekani, na OŠ Marezige in OŠ Anton Ukmar pa bodo bogatejši za učilnico. Poleg naštetega bo v KS Škofije poskrbljeno za energetsko sanacijo osnovne šole, zgradili bodo tudi dodaten prizidek, s katerim bodo zadostili potrebam po dodatnem prostoru, ki se je pojavila ob večjem številu vpisanih otrok. Osnovno šolo v  Hrvatinih čaka sanacija zidu, v KS Šmarje pa se bodo razveselili dozidave osnovne šole in obnove vodovodnih instalacij v vrtcu. *