DomovNaši krajiProstorske delavnice za bolj kakovosten občinski prostorski načrt

Prostorske delavnice za bolj kakovosten občinski prostorski načrt

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper bo v naslednjih dneh nadaljevala prostorske delavnice v krajevnih skupnostih Dekani in Škofije, s katerimi je že v preteklih mesecih aktivno vključila krajane v razpravo o stanju in možnem razvoju prostora, ki bo podlaga za pripravo novega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN je trajala od februarja do konca aprila lani, v njenem okviru pa je Mestna občina Koper izpeljala 15 javnih obravnav po različnih krajevnih skupnostih. V času javne razgrnitve je občina prejela več kot 2.000 pripomb javnosti.

Medtem je podaljšanje zakonskega roka za izdelavo občinskih prostorskih načrtov do decembra 2024 dalo možnost za še bolj poglobljeno razpravo v obliki prostorsko planerskih delavnic po krajevnih skupnostih. Med junijem in oktobrom so bile tako izvedene tri vodene delavnice v KS Bertoki in ena v KS Škofije.

Delavnice je vodila Katedra za prostorsko planiranje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Namen delavnic je bil aktivno vključiti krajane, predstavnike občine in stroke v pripravo OPN ter spodbuditi razpravo o dejstvih in stanju v prostoru ter možnih poteh razvoja kraja in krajevne skupnosti v skupnem, javnem interesu.

Delavnice so bile izvedene po metodi svetovne kavarne. Gre za obliko delavnice, ki je primerna za različno velike skupine udeležencev, poudarek pa je na raziskovanju različnih tem, i ne na reševanju problemov. Metoda je še posebej učinkovita pri heterogenih, mešanih skupinah udeležencev, ki jih zadeva skupna tema.

Poročila z delavnic so objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Koper pod kategorijo Občinski prostorski načrt Mestne občine Koper – javna razgrnitev. V prihodnjih dneh bosta sledili še delavnica v KS Dekani in druga delavnica v KS Škofije.

Izsledki iz delavnic bodo uporabljeni kot strokovna podlaga v procesu priprave občinskega prostorskega načrta in strokovnih podlag zanj. Pri tem se bo želje, potrebe in interese krajanov tehtalo tudi v luči strokovnih usmeritev prostorskega razvoja MOK in širšega prostora ter načel prostorskega načrtovanja.

Foto: MOK