DomovNaši krajiRok za prijavo na razpis za organizacijo Rumeno-modre noči in S Koprom v novo leto se izteka

Rok za prijavo na razpis za organizacijo Rumeno-modre noči in S Koprom v novo leto se izteka

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Do vključno jutri, 30. aprila se je možno prijaviti na javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumeno-modre noči 2019 ter S Koprom v novo leto 2020 in 2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s.p.), registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj dve dokazili (referenci) o izkušnjah pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev. Prijave so možne bodisi za organizacijo prireditve Rumeno-modre noči bodisi prireditve S Koprom v novo leto 2020 in 2021, možna pa je tudi prijava na oba sklopa, vendar mora biti prijava v tem primeru oddana za vsak sklop posebej.

Prireditev Rumeno-modre noči 2019 je neke vrste nadgradnja tradicionalne prireditve Rumena noč. Njen termin ostaja zadnji konec tedna julija, po novem pa bo program podaljšan tudi na prvi konec tedna avgusta. Poudarek drugega dela prireditve bo predvsem na kulturi.

Sklop za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve S Koprom v novo leto 2020 in 2021 predvideva program za 30. in 31. december oziroma organizacijo t.i. Silvestrovanja za otroke ter izvedbo tradicionalnega silvestrovanja z zabavno-glasbenim programom in pestro ter raznoliko gostinsko ponudbo.

Mestna občina Koper bo za prireditev Rumeno-modre noči 2019 namenila največ 45 tisoč evrov, za prireditev S Koprom v novo leto 2020 in 2021 pa največ 10 tisoč evrov za posamezno leto.

Prijavitelji morajo prijave oddati do vključno jutri, 30. aprila 2019, po pošti (kot priporočeno pošiljko) na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper oz. osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 322-170/2019«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov pošiljatelja.

Vloge bo pregledala in jih v skladu s pogoji ter merili obravnavala komisija. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko zainteresirani obrnejo na Turistično organizacijo Koper, na telefonsko številko: 05/6646-242.