DomovNaši krajiSvetnice in svetniki tudi o problematiki tranzitnega prometa lokalnih cest

Svetnice in svetniki tudi o problematiki tranzitnega prometa lokalnih cest

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Na včerajšnji 7. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper so svetnice in svetniki med drugim v prvem branju sprejeli predlog odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju vseh štirih občin slovenske Istre, največ pozornosti pa namenili problematiki tranzitnega prometa lokalnih cest in odpravi vinjetnega sistema na hitri cesti H5.

Na zadnji seji pred poletnim odmorom, ki se je začela z minuto molka v spomin na nedavno preminulega nekdanjega občinskega svetnika Marcela Kačinarija, so občinski svetniki v prvem branju sprejeli nov odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju istrskih občin. Odlok, ki so ga v prvi obravnavi prav tako potrdili tudi ostali trije občinski sveti, med drugim določa pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja in usposabljanje za lokalno turistično vodenje. Skladno z odlokom bodo Mestna občina Koper in občine Ankaran, Izola ter Piran pooblastile Turistično združenje Portorož za pripravo programa strokovnega usposabljanja turističnega vodenja, izvajanje usposabljanja za lokalno turistično vodenje, opravljanje strokovnega preizkusa znanja, za vodenje in upravljanje registra lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja ter njihov vpis in izbris iz registra.

Prav tako so svetniki dali zeleno luč k zadolžitvi Ljudske univerze Koper do višine 150 tisoč evrov. Ljudska univerza namreč potrebuje revolving kredit za obdobje enega leta za likvidnostno premostitev obdobja, ko dejavnosti izobraževanja odraslih niso financirane iz razpisnih sredstev posameznih pristojnih ministrstev. Skladno s tem so svetniki sprejeli tudi dopolnitev odloka o letošnjem občinskem proračunu, ki upošteva omenjeno zadolževanje.

Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel tudi novelo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov, ki se nanaša na posamezna zemljišča na koprskem podeželju, ter sklep o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja JSS MOK Zlatka Kuštre iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023. Podlaga za posamezno izplačilo je vsakokratno poročilo direktorja o opravljenem povečanem obsegu dela, ki ga potrdi nadzorni svet JSS MOK.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog Akcijskega načrta za enakost spolov v Mestni občini Koper za obdobje 2023–2028, ki spodbuja enakomerno zastopanost moških in žensk na vseh družbenih področjih in ki so ga svetniki podprli soglasno. Akcijski načrt vsebuje cilje in ukrepe, ki naslavljajo enake možnosti pri zaposlovanju in kariernem napredovanju, uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ukrepe za preprečevanje nasilja. Župan bo za naslavljanje in letno spremljanje uresničevanja načrta znotraj občinske uprave in MUI ter povezanimi javnimi zavodi imenoval koordinatorja oz. koordinatorico za enake možnosti

Občinski svetniki so se seznanili še z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v letu 2022 ter planom aktivnosti za letos in potrdili nov Lokalni energetski koncept Mestne občine Koper. V njem so analizirani obstoječe stanje rabe in oskrbe z energijo, ugotovljene šibke točke ter določeni cilji energetskega načrtovanja. Koncept je obvezni občinski strateški dokument, ki se sprejema za obdobje desetih let. Med drugim opredeljuje usmeritve za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prostorska območja, primerna za postavitev elektrarn na obnovljive vire energije. Ob tem so svetnice in svetniki sprejeli še končno poročilo akcijskega načrta za trajnostno rabo energije in podnebne spremembe MOK, s katerim je koprska občina pristopila h konvenciji županov in katere cilj je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta 2030.

Foto: MOK