DomovNaši krajiSvetniški “da” mestni parkirni hiši in kanalizaciji na Škofijah

Svetniški “da” mestni parkirni hiši in kanalizaciji na Škofijah

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Včeraj je v Pretorski palači v Kopru potekala 22. redna seja občinskega sveta Mestne občine Koper, na kateri so občinski svetniki z večino potrdili vse predlagane sklepe. Na dnevnem redu sta bili tudi podzemna parkirna hiša na Muzejskem trgu in nadaljevanje gradnje kanalizacije na Zgornjih Škofijah.

Občinski svetniki so v odločanje prejeli predlok odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju Olma. Kot je pojasnil Georgi Bangiev, vodja urada za okolje in prostor, gre za ukrep urejanja problematike mirujočega prometa na tem območju (parkirišča), ki je prehodnega značaja. Ta določa, da do dokončne preverbe in odločitve o ureditvi problematike mirujočega prometa, ni možno izvajati določenih aktivnosti v povezavi s posameznimi posegi v prostor. 

Garažna hiša na Muzejskem trgu in kanalizacija na Škofijah 

Koprski občinski svet je odločal tudi o investicijskem programu za gradnjo podzemne parkirne hiše na Muzejskem trgu v Kopru, ki ga je predstavil vodja investicijske službe Viljan Tončič. Gradnja parkirne hiše na Muzejskem trgu je prvi korak k uresničevanja celostne prometne strategije, ki predvideva postopen umik avtomobilov iz ožjega mestnega jedra in celovito ureditev mirujočega prometa z zagotovitvijo ustreznejših parkirnih površin predvsem za stanovalce. Kot izhaja iz investicijskega programa, si občina na tem območju obeta zgraditi podzemno parkirno hišo v treh etažah, v katerih bo prostora za 468 avtomobilov.

Zelena luč za gradnjo parkirne hiše v mestnem jedru

Prav tako je občinski svet zeleno luč dal sklepu za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Zgornjih Škofijah. Občina namerava z gradnjo druge faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju II. Škofij začeti že avgusta letos. Ocenjena vrednost celotne naložbe znaša dobrih 1,4 milijona evrov. Občina bo v tej fazi zgradila 840,67 metrov fekalne kanalizacije na območju II. Škofij, s pripadajočo infrastrukturo, ki bodo priključeni na obstoječi zbirni fekalni kanal, in 802,06 metrov meteorne kanalizacije ter 52 hišnih priključkov.

Občina nadaljuje z gradnjo komunalne infrastrukture na Škofijah

Poleg tega so svetniki včeraj odločali tudi o tem, da se v načrt razvojnih programov koprske občine uvrsti naložba v manjše otroško igrišče na Škofijah, za izgradnjo katerega so pobudo dali krajani sami.

Širokopasovni dostop do interneta v vsa gospodinjstva

Včeraj so v koprski mestni palači odločali tudi o načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja. Mestna občina Koper si namreč že dalj časa prizadeva vsem gospodinjstvom v občini zagotoviti širokopasovni dostop do interneta. Načrt je pripravila v skladu s cilji EU pri razvoju informacijske družbe, občinski svet ga je podprl soglasno.

Mestna občina Koper si prizadeva zagotoviti vsem gospodinjstvom v občini širokopasovni dostop do interneta. Foto: ekoper.si

Poleg tega so včeraj na seji sprejeli tudi predlog sklepa o pooblastitvi župana za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in občinami, podano pa je bilo tudi poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016 in Program dela Nadzornega odbora za leto 2017, ki ga najdete TUKAJ.