DomovNaši krajiV naslednjem letu nov mestni park ob Semedelski promenadi

V naslednjem letu nov mestni park ob Semedelski promenadi

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Če se bodo načrti Mestne občine Koper uresničili, bi lahko že v začetku prihodnjega leta začeli z urejanjem velikega mestnega parka ob Semedelski promenadi, med nastajajočim peščenim igriščem za odbojko ob kanalu Grande in gramoznim parkiriščem za koprsko tržnico.

Koprska občina želi pridobobiti nove funkcionalne zelene površine in oplemenititi ter na novo ovrednotiti prostor tik ob morju. Z investicijo bo saniran del degradiranega urbanega območja ob Semedelski promenadi, kjer bo urejenih kar 26.239,02 m² parkovnih površin s spremljajočimi vsebinami.

Vrednost naložbe je ocenjena na 2,9 milijona evrov, pri čemer bo Mestna občina Koper zagotovila 2,4 milijona evrov, razliko v višini 500 tisoč evrov pa bo črpala iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Rok za oddajo ponudb se izteče 6. decembra. Dela bodo sicer potekala v dveh fazah, pri prvi se bo izvedla parkovna ureditev, v drugi fazi pa nasutje nad obstoječim gramoznim parkiriščem. Naložba bo v celoti trajnostno naravnana, saj bodo pri gradbenih posegih in opremljanju z urbanimi elementi in opremo uporabljene okolju prijazne tehnologije in materiali.

Prostor za preživljanje prostega časa, druženje in zabavo

Parkovna površina bo namenjena programski razširitvi Semedelske promenade in bo omogočala raznovrstne dejavnosti na prostem, kot so organizacija prireditev, koncertov ali gledaliških predstav.

Ureditev obsega zelene površine s povezovalnimi potmi, tlakovanja poti ter površine za družabne in športne igre na prostem, vodne elemente, med katerimi bodo prostor dobili brzice, vodomet in jezero, otroško igrišče in zelenico za pse. V okviru projekta bo urejena varčna javna razsvetljava, nameščena bodo pršila za obiskovalce in sodobna urbana oprema, z ustreznimi mesti za odlaganje odpadkov. Na novo bo zgrajena meteorna kanalizacija, znotraj območja pa je predvidena izvedba dveh vkopanih servisnih objektov. V novem parku bo prostor tudi za prireditvene površine, v okviru katerih bo oblikovano prizorišče s tribunami, ki se bo lahko uporabljalo kot mali ali veliki oder.

Park bo prava zelena oaza

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sicer pa je znaten del projekta namenjen zelenim površinam in zasaditvam rastlin. Ureditveni pas ob Semedelski promenadi je predviden kot zaledno travnato in senčno počivališče. Na ostalem delu parkovne ureditve se bo širom parka razpostirala zasaditev dreves, ki bodo sestavljala pester mozaik avtohtonih drevesnih vrst. Med več kot 100 drevesi bodo nov park krasile akacije, navadni gaber, atlaška cedra, libanonska cedra, navadni koprivovec, kaki, rečni evkalipt, figovec, črni oreh, navadni lovor, divja oljka, črni gaber, navadna jagodičnica, alepski bor, obmorski bor, pinija, mastika, murva, črničevje in hrast plutovec. Poleg dreves bo zeleno podobo parka sestavljalo 3.575 grmovnic, 12.970  trajnic in okrasnih trav ter kar 16.545 sadik rastlin, primernih za rast na prostem v našem podnebju.

Betonski figuralni elementi za različno rabo

Posebnost parka bodo betonski parkovni elementi, ki so namenjeni raznovrstni rabi. Njihova postavitev v parku razmejuje površine z različno rabo, premoščajo višinske razlike teh površin in so namenjeni posedanju ali igri, medtem ko bodo nekateri napolnjeni z vodo.

Funkcionalna zasnova parka prilagojena vsem razmeram

Površine parka so oblikovane na način, da so v času med prireditvami zanimive in uporabne za obiskovalce. Urbana oprema se prilagaja različnim zahtevam predvidenih prireditev, medtem ko so poti za obiskovalce oblikovane tako, da omogočajo izkoriščanje prostora po globini in ne le v ozkem pasu ob promenadi, predvsem pa so uporabne tudi v deževnem vremenu ali v nočnem času. Površine bodo namreč ustrezno osvetljene, kar bo poleg uporabnosti pomembno tudi pri zagotavljanju varnosti uporabnikov in zmanjševanju nevarnosti vandalizma. Na celotnem območju parkovne ureditve je predviden videonadzor z varnostnimi kamerami in wi-fi signal.