DomovNaši krajiVeč kot 90 športnih društev in klubov na pogovorih s podžupanom

Več kot 90 športnih društev in klubov na pogovorih s podžupanom

Naši krajiŠport Preglej vse novice
Deli vsebino

Več kot 90 športnih društev v Mestni občini Koper je od drugega aprila opravljalo pogovore z mag. Patrikom Perošo, podžupanom, zadolženim za šport, in z občinskimi strokovnimi službami. Na podlagi pogovorov bo Mestna občina Koper izdelala novo strategijo športa.

Zaključujejo se pogovori z vsemi športnimi klubi, društvi in zvezami, ki delujejo v občini. »S pogovori smo pridobili kakovostne informacije in si ustvarili boljšo predstavo o stanju, potrebah in načrtih posameznih društev ter športnih panog. Hkrati bodo ti pogovori tudi izhodišča za pripravo novega strateškega dokumenta o športu, s katerim bomo uvedli potrebne spremembe, ki jih na področju sofinanciranja in delovanja društev narekujeta nov nacionalni program športa in nov Zakon o športu. Poleg uresničevanja javnega interesa na področju športa bo nova strategija upoštevala tudi želje skupnosti po hitrejšem razvoju športnega turizma,« je povedal mag. Patrik Peroša, podžupan Mestne občine Koper, zadolžen za področje športa. Ob tem dodaja, naj vsi, ki morda niso prejeli vabila na pogovor, svoje kontakte posredujejo na elektronski naslov patrik.perosa@koper.si.

V tem tednu bo potekala tudi predstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper in kriterijev ter meril za vrednotenje programov. MOK namreč vsako leto objavi razpis, na osnovi katerega prijavljenim športnim društvom v skladu z letnim programom športa dodeli sredstva. Na srečanju, ki bo v četrtek, 20. junija, ob 17. uri v prostorih Osnovne šole Koper, bodo podžupan mag. Peroša in strokovni sodelavci Mestne občine Koper ter Javnega zavoda za šport predstavili sistem dodeljevanja sredstev in odgovarjali na morebitna vprašanja. Na srečanje so vabljeni športni klubi, društva in zveze, ki delujejo v občini, tudi tisti, ki jih MOK morda nima zabeleženih v svojih evidencah in zato niso prejeli vabila.

Predloge sprememb in dopolnitev razpisa, ki bodo v pomoč pri pripravi potrebne dokumentacije za leto 2020, bodo športna društva in klubi lahko posredovali cel julij in avgust.