VIDEO: Neznanje, manipulacija ali kategorična laž predsednice koprskega sodišča?

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Pravila hišnega reda koprskega sodišča, ki so bila dopolnjena ob uveljavitvi novega sodnega reda januarja letos, zaradi nedoslednega izvajanja zbujajo dvom pri udeležencih razprav. Izjava piarovke Mestne občine Koper Tine Saražin o zasegu mobilnih telefonov postavlja na laž predsednico sodišča Darjo Srabotič.

Pravila na koprskem sodišču za nekatere veljajo, za druge pač ne. Foto: pixabay.com

O selektivnih odvzemih mobilnih telefonov na koprskem okrožnem sodišču smo poročali že večkrat. Naj spomnimo, da so 22. februarja, ko je na koprskem sodišču potekala obravnava v zadevi Serming, županu Borisu Popoviču varnostniki že na vhodu odvzeli mobilni telefon. Mobilne telefone so odvzeli tudi drugim udeležencem, za katere so presodili, da so »županovi ljudje«. Vsem ostalim obiskovalcem – pa naj je šlo za udeležence obravnave v zadevi Serming ali udeležence drugih obravnav na koprskem sodišču – so po naših informacijah dovolili vnos mobilnih telefonov v prostore sodišča.

Grozna Meri nadaljuje s kršenjem osnovnih človekovih pravic

Koprsko sodišče: “Določbe hišnega reda se upoštevajo za vse obiskovalce”

Za pojasnila glede varnostnih postopkov na sodišču smo se obrnili na Okrožno sodišče v Kopru. Poslali so nam naslednji odgovor:

»Način dostopa v sodno stavbo na Ferrarski 9 v Kopru je urejen v VII. poglavju Hišnega reda, ki je bil sprejet leta 2013 na podlagi tedaj veljavnega 26. člena Sodnega reda (sedaj 29. člen). V 15. členu Hišnega reda je določen varnostni postopek, ki se uporablja v primeru vstopa osebe v sodno stavbo (prehod skozi detektorska vrata, morebiten dodatni pregled z ročnim detektorjem kovin, pregled prtljage) ter ravnanja, ki so jih obiskovalci dolžni pri tem opraviti. Tako je potrebno pred prehodom skozi detektorska vrata v kaseto, ki se nahaja na mizici poleg detektorskih vrat, odložiti vse predmete z vsebnostjo kovine, vso ostalo prtljago pa je potrebno odložiti na trak pred rentgensko napravo in dovoliti njen pregled. Osebi, ki pregleda prtljage ne dovoli, lahko varnostnik prepreči vstop. Po končanem varnostnem postopku se vstopajoči osebi vrnejo vsi predmeti in prtljaga, razen tistih, katerih vnos v sodno stavbo ni dovoljen in na katere je vstopajoča oseba opozorjena z navodilom, izobešenim pred vhodom v sodno stavbo. Ti predmeti se deponirajo v železni blagajni (oziroma v temu namenjenih predalčnikih, nameščenih na vhodu) in se osebi vrnejo ob izstopu.«

Je predsednica koprskega hrama pravice lagala? Foto: pixabay.com

Prav tako nas je zanimalo, ali se ti postopki izvajajo pri vseh obiskovalcih. Iz urada predsednice Okrožnega sodišča v Kopru so nam pojasnili, da se »zgoraj navedene določbe Hišnega reda od začetka leta 2017 dosledno upoštevajo, in sicer za vse obiskovalce sodne stavbe«. 

Tina Saražin ni bila prepoznana kot “županova” in je telefon brez težav obdržala pri sebi

Pogovarjali smo se z občinsko piarovko Tino Saražin, ki je potrdila naše domneve o selektivnih odvzemih mobilnih telefonov in varnostnih postopkih ob vhodu na sodišče. Naroka v zadevi Serming se je namreč udeležila tudi sama, telefon pa ji ob tem ni bil zasežen. Prav tako ni bila deležna nikakršnega varnostnega postopka, kot ga predvideva hišni red. Prepričana je, da je varnostniki morda niso prepoznali kot eno od »županovih« in je bil ravno zato pri njej postopek drugačen.

Sprašujemo se, ali gre potemtakem za kategorično laž predsednice koprskega sodišča Darje Srabotič ali morda le za nepoznavanje lastnih pravil. Morda pa je vse skupaj zgolj manipulacija in nezakonita zloraba moči. *