Z Eko skladom v boj z energetsko revščino

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Eko sklad je objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkejšim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb. Gre za pilotni poziv v okviru programa ZERO500, ki rešuje energetsko revščino. Ta pesti predvsem gospodinjstva z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo zagotavljati toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni.

Energetska revščina najbolj prizadene ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in slabo plačani zaposleni. Gospodinjstva, ki imajo nizke prihodke, lahko pomoč poiščejo v Programu ZERO500. Upravičenci bodo v okviru javnega poziva prejeli nepovratno finančno spodbudo, ki znaša 100-odstotkov upravičenih stroškov investicije za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. To bo prispevalo k nižji porabi energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov, ter izboljšanju socialnega statusa.

Javni poziv bo odprt vse do 31. decembra letos oziroma do porabe sredstev, prijavi pa se lahko vsaka oseba, ki ima prijavljeno stalno bivališče in živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala. Pogoj je tudi, da je ta oseba zadnjih devet mesecev pred vložitvijo vloge in na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Poleg tega mora biti oseba sama ali skupaj z družinskimi člani, lastnik ali solastnik vsaj polovice eno- oziroma dvostanovanjske stavbe ali pa etažni (so)lastnik vsaj polovice stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo naložba izvajala.

Višina spodbude znaša 100-odstotkov upravičenih stroškov investicij, vendar ne več kot 9.620 evrov z DDV. V izvedbo programa bodo vključeni tudi energetski svetovalci, ki delujejo v okviru javne energetsko svetovalne mreže ENSVET – Brezplačno energetsko svetovanje, s katero se je Mestna občina Koper povezala tudi letos. Energetski svetovalci bodo občane informirali o možnostih prijave na javni poziv in jim svetovali, hkrati pa bodo vključeni v celoten proces postopka izvedbe investicije.

Več informacij o zgoraj navedenih subvencijah lahko najdete na spletni povezavi, vsak delovnik med 9. in 14. uro pa sta na voljo tudi telefonska številka 01 241 48 44 in elektronska pošta zero500@ekosklad.si.

Tudi sicer ima Eko sklad, ki skrbi za pomembno nalogo varstva narave, odprtih precej javnih razpisov za občane, med drugim spodbude za okoljske naložbe v stavbe, nakup skoraj nič-energijskih stavb, samooskrbe z električno energijo, zamenjavo starih kurilnih naprav za socialno šibke občane in številne druge. Vse odprte javne razpise lahko najdete na spletni strani Eko sklada.