DomovNaši krajiZaradi povečanega nadzora meje koprski občini povrnjenih skoraj pol milijona evrov

Zaradi povečanega nadzora meje koprski občini povrnjenih skoraj pol milijona evrov

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

V decembru je država Mestni občini Koper povrnila del stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje. Gre za nekaj manj kot pol milijona evrov sredstev, ki jih je občina letos porabila za obnove in vzdrževanje občinskih cest ter javnih poti v z migracijami najbolj obremenjenih krajevnih skupnostih.

Država je Mestni občini Koper na podlagi Zakona o nadzoru državne in Zakonika o schengenskih mejah povrnila 435.123,15 evra. Gre za delno povrnitev stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. Med upravičene stroške sodijo tisti, ki so v letu 2022 nastali zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest ter javnih poti, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.

V koprski občini so migrantskim potem med drugimi najbolj izpostavljene krajevne skupnosti Rakitovec, Zazid, Gračišče, Gradin in Podgorje, vendar migrantske poti do sosednje Italije potekajo tudi po ostalih krajevnih skupnostih, predvsem Črni Kal in Šmarje. MOK je tako na teh območjih obnovila več cest in poti, v načrtu ima tudi postavitev dodatne javne razsvetljave.

Koprska občina je za povrnitev sredstev zaprosila in jih tudi uspešno dobila že tretje leto zapored, zahtevek pa bo oddala tudi v prihodnjem letu.

Med upravičene stroške pa ne sodijo stroški odstranitve odpadkov, ki nastajajo zaradi nezakonitih prehodov meje. Te občinam povrne Urad Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov na podlagi podatkov policije. Ob opaženi večji količini odpadkov, ki so jih za seboj zapustili migranti, se lahko krajani obrnejo neposredno na policijo ali na Medobčinsko upravo Istre, ki po ugotovljeni mikrolokaciji odvrženih odpadkov to sporoči na policijo. Policija nato preveri, ali je onesnaženje zares posledica migracij, in izda uradni zaznamek. MU Istra posledično naroči čiščenje komunalnemu podjetju, račun pa prepošlje državi, ki povrne nastale stroške. Podlaga za plačilo stroškov sta tako informacija policije, s katero sta ugotovljeni lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje ter zahtevek občine, utemeljen z listinsko dokumentacijo.

Foto: Policijska uprava Koper, MOK, Pixabay