DomovNaši krajiZBOR KRAJANOV V HRVATINIH: Pohvale na račun aktivnega pristopa MOK k reševanju problemov

ZBOR KRAJANOV V HRVATINIH: Pohvale na račun aktivnega pristopa MOK k reševanju problemov

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Včeraj je v Hrvatinih potekal zbor krajanov, na katerem so svetu krajevne skupnosti, županu Borisu Popoviču ter predstavnikom Mestne občine Koper predstavili nekatere probleme, predvsem pa poudarili odlično sodelovanje med občino, krajevno skupnostjo in krajani.

Zbor je vodila predsednica Krajevne skupnosti Irena Muženič Balentič. Točke dnevnega reda so bile naslednje: imenovanje zbora, predstavitev dela sveta krajevne skupnosti, realizacija sklepov zbora krajanov, ki je potekal 1. aprila lani, in pobude ter mnenja krajanov.

Irena Muženič Balentič (druga z leve), je poudarila dobro sodelovanje z Mestno občino Koper. Foto: Vojko Rotar

Hitro in učinkovito reševanje aktualnih problemov KS Hrvatini

Odkar je mesto predsednika KS Hrvatini zasedla Irena Muženič Balentič  pa do konca marca letos je bilo sklicanih že 6 rednih sej sveta KS. Kot prioritetne naloge je predsedstvo krajevne skupnosti izpostavilo ureditev infrastrukture v kraju in dokončanje slemenske ceste Fajti–Kolomban ter popravilo ceste, ki pelje mimo gasilskega doma v Hrvatinih. K zadanim nalogam so pristojne službe na Mestni občini Koper že pristopile in jim namenile tudi sredstva iz proračuna za leto 2017.

Irena Muženič Balentič z zadovoljstvom izpostavila uspešno zaključen projekt varne poti v šolo in popravilo zidu pri šolskem igrišču. Poudarila je dobro sodelovanje z Mestno občino Koper, ki je prisluhnila težavam ter strokovno pristopila k reševanju problema. Poleg tega so bili krajani zadovoljni tudi s postavitvijo klopi in smetnjakov za pasje iztrebke ob slemenski poti.

“Pohvalil bi Mestno občino Koper, ki resnično deluje dobro, saj so zelo odzivni in priskočijo na pomoč, ko je treba. S sosedom sva pred časom klicala na občino zaradi določenih težav, ki smo jih imeli s cesto, občina se je reševanja lotila takoj, kar je pohvalno,” je poudaril eden od krajanov.

Krajani so pohvalili sodelovanje in odzivnost Mestne občine Koper. Foto: Vojko Rotar

David Šukljan: “Moramo pohvaliti župana in njegovo odzivnost”

Vodja komisije za okolje in prostor David Šukljan je na zboru predstavil poročilo komisije za okolje in prostor, v katerem je izpostavil problem meteornih vod, ki povzročajo škodo na zasebnih zemljiščih. Z zadovoljstvom je povedal, da Mestna občina Koper problem že rešuje.

“Moramo pohvaliti župana in njegovo odzivnost. S pomočjo strokovnih služb nam je omogočil ureditev varne poti ob OŠ Hrvatini, postavitev smetnjakov in klopi ob slemenski cesti, postavitev tabel in tamponiranje parkirišča pri balinarskem društvu, obnovo zidu ob šolskem igrišču, postavitev dodatne javne razsvetljave, asfaltiranje dela ceste v Kolombanu, fizično zavarovanje kontejnerjev proti burji in še mnogo drugih stvari,” je v poročilu komisije za okolje in prostor povedal David Šukljan.

Saniran zid ob igrišču OŠ Hrvatini. Foto: arhiv ekoper.si

Župan Boris Popovič: “Stopite skupaj in predlagajte rešitve”

Krajani in svet krajevne skupnosti so predlagali tudi nekaj rešitev za pomanjkanje parkirnih mest, ki jih bo občina preučila.

Poleg problemov z odvodnjavanjem imajo v KS Hrvatini tudi težave s kanalizacijo. Kot je povedal David Šukljan, možnosti za rešitev obojega so, vendar težava nastane pri zbiranju soglasij krajanov, kar pomeni, da morajo pristojna podjetja iskati druge trase za izgradnjo potrebne infrastrukture, kar pa vzame veliko časa.

Krajani so na zboru izpostavili tudi problem ceste, ki vodi skozi Cerej, saj jo radi uporabljajo turisti, ki so namenjeni v Italijo in se tako želijo izogniti vinjetnemu sistemu. Župan Boris Popovič je krajanom obljubil, da bodo strokovne službe na Mestni občini Koper poiskali ustrezno rešitev tudi za ta problem.

Župan Boris Popovič je krajanom obljubil, da bodo strokovne službe na Mestni občini Koper poiskale ustrezne rešitve za predstavljene probleme. Foto: Vojko Rotar

“Vesel sem vsakega vašega predloga, ki ga bomo z veseljem proučili, je pa za to potreben konsenz krajanov, saj za posege v krajevni skupnosti odloča glas večine. Zato stopite skupaj, pripravite rešitve in Mestna občina Koper vam bo z veseljem priskočila na pomoč,” je povedal župan Boris Popovič.