DomovNaši krajiŽUPAN BORIS POPOVIČ NA ŠKOFIJAH: “Kanalizacijo bomo pričeli graditi letos!”

ŽUPAN BORIS POPOVIČ NA ŠKOFIJAH: “Kanalizacijo bomo pričeli graditi letos!”

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

V petek je v Vaški hiši na Škofijah potekal delni zbor krajanov, ki se ga je udeležil tudi koprski župan Boris Popovič s predstavniki Mestne občine Koper. Na dnevnem redu so bile investicije, ki so bile izvedene odkar je koprski župan februarja podal obljubo, da bodo želje krajanov uslišane. Izvedena ali v teku so prav vsa obljubljena dela.  

Navzoče je uvodoma pozdravil član sveta krajevne skupnosti in predsednik vaškega odbora Rino Hrvatin, ki je vodenje zbora predal Maksu Turščaku. Besedo so dobili tudi krajani, ki so izrazili zadovoljstvo ob opravljenih delih. Izvedena so bila ali pa so že v teku prav vsa dela, za katera je koprski župan pred časom obljubil, da bodo opravljena.

Foto: Vojko Rotar

Naj spomnimo, da je župan Boris Popovič v februarju na delnem zboru krajanov, krajanom zagotovil, da bodo vsa manjša dela, ki so jih izpostavili kot problematična, izvedena.

Koprski župan drži svoje obljube!

Tako so bile postavljene rešetke pri cerkvi, pri Fabjanu in na Trmunu, kjer se je uredilo tudi odvajanje vode. Odvajanje vode in asfaltiranje ceste se je izvedlo pri ekološkem otoku, poleg tega pa se je zgradil podporni zid na Tretjih Škofijah, kjer je sledilo tudi saniranje ceste. Mestna občina Koper je med drugim poskrbela za rekonstrukcijo ceste na Četrti Škofiji, kjer je bil položen tudi asfalt, sledila je še postavitev javne razsvetljave od cerkve proti Tinjanu ter ureditev nevarne bankine proti Četrtim Škofijam. Prav tako se je na Tinjanu uredilo odvodnjavanja na avtobusnem postajališču.

Zamenjava jaška pri pokopališču je bila ena od dobrodošlih pridobitev, prav tako tudi delno saniranje ceste proti Staremu gradu in ureditev povezovalne poti Sp. Škofije – Moretini. Sledila je še ureditev ceste na Sp. Škofijah, posutje ceste z rezkancem proti Ravani in Škrlačem, zaris intervencijske poti skozi vas na Sp. Škofijah in zaris intervencijske poti skozi vas na Zg. Škofijah.

Izgradnja kanalizacije na Škofijah s pričetkom že v letošnjem letu

Poleg opravljenih del za katere so krajani zelo hvaležni, pa so izpostavili nove problematike, za katere jim je župan Mestne občine Koper zagotovil, da bodo rešene v najkrajšem možnem času. Poleg tega je krajanom napovedal začetek gradnje kanalizacije na Zg. Škofijah.

Kanalizacijo bomo pričeli graditi letos. Dela se bodo pričela pri cerkvi na Zg. Škofijah in bodo občino stala milijon petsto tisoč evrov. Vesel sem, da so se izvedla oz. se izvajajo tudi vsa dela za katera sem vam obljubil, da bodo izvedena. Mestna občina Koper je močna občina, veliko smo že napravili in še veliko več lahko za našo občino napravimo skupaj. Dajmo narediti vse, kar je za nas prebivalce pomembno. Za nekoga je neka stvar morda malenkost, a za nas lahko pomeni veliko, zato dajmo stopiti skupaj in enotno reševati težave,” je krajane k aktivnemu sodelovanju z občino povabil župan Boris Popovič.

Župan MOK Boris Popovič: “Vesel sem, da so se izvedla oz. se izvajajo tudi vsa dela za katera sem vam obljubil, da bodo izvedena.”

Parkirišča, novo igrišče in ambulanta

Krajani so med drugim izpostavili pomanjkanje parkirišč za katera je župan obljubil, da jih bodo krajani v kar najkrajšem možnem času tudi pridobili. Poleg tega so podali pobudo za izgradnjo otroškega igrišča.

Za Osnovno šolo Škofije je igrišče že v planu in bo Bonifika v malem, če pa želite še dodatno igrišče, to seveda ni težava. Prav pred kratkim smo v Gucih otvorili igrišče namenjeno otrokom in tudi tu ga lahko uredimo, če bodo seveda vsi krajani za,” je pobudo krajanov z odprtimi rokami sprejel koprski župan, ki je med drugim krajanom zaupal tudi, da pogovori za pridobitev ambulante že potekajo. Spomnimo, da so na delnem zboru v februarju krajani izrazili željo tudi po ambulanti na Škofijah.

“Če nam je uspelo pridobiti ambulanto v Krajevni skupnosti Pobegi – Čežarji, nam bo s skupnimi močmi uspelo pridobiti tudi ambulanto na Škofijah,” je še dodal koprski župan.