DomovNoviceDivjim odlagališčem je “odklenkalo”

Divjim odlagališčem je “odklenkalo”

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Divja odlagališča, na katerih se žal znajde tudi veliko nevarnih odpadkov, predstavljajo veliko grožnjo za čisto in zdravo okolje, zato se bodo marca v posameznih krajevnih skupnostih na to temo sestali koprski občinski inšpektorat, Marjetica Koper in tamkajšnji krajani ter skupaj poiskali ustrezne rešitve za nastalo problematiko. 

“Zaznali smo potrebo, da se v dogovoru s krajevnimi skupnostmi lotimo celostnega in sistematskega reševanja divjih odlagališč. Po zadnjih podatkih jih je v naši občini približno 800,” je za eKoper povedal vodja občinskega inšpektorata Mestne občine Koper Ljubiša Mihajlovič.

Kot nam je še zaupal, je namen akcije preveriti dejansko stanje na terenu in pridobiti informacije ter predloge tudi od krajanov samih. “Prepričan sem, da je vsem nam v interesu izboljšanje stanja glede odlaganja vseh vrst odpadkov na območju Mestne občine Koper.” Glavni cilj pa je zagotovo ozaveščanje ljudi o vseh negativnih vplivih, ki jih imajo divja odlagališča na okolje in ozaveščanje o pomembnosti ločevanja odpadkov.  

Foto: Vojko Rotar

Kljub aktivnostim, s katerimi si koprska občina in Marjetica Koper že dalj časa prizadevata za ozaveščanje ljudi o pomenu pravilnega ločevanja odpadkov, se namreč število divjih odlagališč še vedno povečuje. Tako se je pojavila tudi potreba po vzpostavitvi mikrolokacij (odjemnih mest), na katerih bi se zbirale različne vrste odpadkov. Poleg tega je želja koprske občine tudi urediti področje odvažanja kosovnih in gradbenih odpadkov.

“Z lokalno skupnostjo bi se radi dogovorili o postavitvi mikrolokacij in sanaciji vseh divjih odlagališč, ki se nahajajo v okolici,” je pojasnil Ljubiša Mihajlovič in dodal: “Na inšpektoratu se bomo še naprej odzivali na vsako prijavo kršiteljev in poskušali poskrbeti za takojšnjo intervencijo.”

“Težava slabo odloženih odpadkov je večplastna. Niti zavedamo se ne, kakšno okoljsko škodo delamo s tem, ko odpadkov ne ločimo in tako zagotovimo kakovostne sekundarne surovine za ponovno predelavo in izdelavo novih izdelkov, kar se odraža v prihranku naravnih energetskih virov in spodbujanju krožnega gospodarstva,” je bil že pred časom kritičen Vojko Rotar, predstavnik Marjetice Koper.