DomovNoviceDobili bomo dojenčka. Kako naprej?

Dobili bomo dojenčka. Kako naprej?

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Rojstvo otroka je zagotovo ena najlepših prelomnic v življenju, ob tem pa za starše predstavlja tudi številne odgovornosti in obveznosti ter v prvi fazi tudi veliko papirologije in birokratskih postopkov. Večino jih uredite na centru za socialno delo, druge pa na občini. »Mestna občina Koper svojim občanom ob rojstvu otroka namenja denarno nagrado v višini 200 evrov, prav tako pa jih obdari tudi s knjigo, ki jo prejmejo ob prvem obisku patronažne sestre«, pojasnjuje Timotej Pirjevec, predstojnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper. Pogoj je, da imata eden od staršev in novorojenec stalno prebivališče v Mestni občini Koper, vlogo, ki jo dobite na spletni strani Mestne občine Koper ali v sprejemni pisarni, pa je treba oddati najkasneje v štirih mesecih po rojstvu otroka.

Vloga in pravilnik za uveljavitev enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka

Porodniški in očetovski dopust ter dopust za nego in varstvo otroka ter starševsko nadomestilo pa urejate na centru za socialno delo. »Približno 60 dni pred predvidenim datumom poroda se s potrdilom o predvidenem datumu poroda oglasite na pristojnem centru za socialno delo, kjer vam bodo dali obrazce in vas seznanili z nadaljnjimi postopki«, pravi Tatjana Rafaelič iz Centra za socialno delo Koper.

Porodniški dopust nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja  105 dni. Nato nastopi dopust za nego in varstvo otroka, ki  traja praviloma 260 dni. Oče ima pravico do 90-ih koledarskih dni očetovskega dopusta, pri čemer mora prvih 15 dni dopusta, za katere mu država zagotavlja očetovsko nadomestilo, koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, drugih 75 dni pa lahko izrabi najkasneje do otrokovega tretjega leta starosti. Država mu v tem primeru zagotavlja le plačilo prispevkov za socialno varnost.

»Na Centru za socialno delo lahko zaprosite tudi za pomoč ob rojstvu otroka, ki pa od lanskega leta ni več univerzalna  pravica, temveč je odvisna od družinskega premoženjskega cenzusa«, dodaja Tatjana Rafaelič. Prav tako na Centru za socialno delo oddate vlogo za pridobitev otroškega dodatka. Izjavo o očetovstvu, ki jo morate podati v primeru, ko starša nista poročena, pa lahko uredite bodisi na centru za socialno delo bodisi na upravni enoti. Z rojstnim listom otroka pa se zglasite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kjer mora eden od staršev urediti zavarovanje otroka.

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazci za uveljavitev pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo

Ko otrok dopolni 11 mesecev, ga lahko vključite v vrtec, vlogo za vpis, ki jo dobite na spletni strani občine ali na straneh vrtca, lahko oddate kadarkoli med letom oziroma meseca februarja, ko vrtci običajno objavijo poziv k vpisu. Mesec dni pred vstopom v vrtec pa morate na centru za socialno delo oddati vlogo za znižano plačilo vrtca, prav tako na centru uredite tudi  pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, v kolikor se seveda odločite za to možnost.

Vloga za sprejem otroka v vrtec