DomovNoviceKako organizirati prireditev?

Kako organizirati prireditev?

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Pred organizacijo prireditve je dobro, da se v izogib podvajanju dogodkov obrnete na Turistično organizacijo Mestne občine Koper in preverite, ali je izbrani termin prost. V Mestni občini Koper si namreč prizadevajo, da se prireditve ne bi podvajale in da bi bile razporejene skozi vse leto. Prav tako morate na Mestni občini Koper poskrbeti za vsa potrebna dovoljenja. »Turistična organizacija Koper izdaja dovoljenje za uporabo objekta Taverna, Urad za gospodarske javne službe in promet izdaja dovoljenja za uporabo javnih površin ter zapore cest, Urad za okolje in prostor izdaja dovoljenje za prekomerno obremenjevanje okolja s hrupom, Urad za družbene dejavnosti pa izdaja  dokazilo o prijavi prireditve oz. seznanjenost lokalnega prebivalstva s prireditvijo. V zaledju to dokazilo izdajajo Krajevne skupnosti«, pojasnjuje Jana Otočan iz Turistične organizacije Koper.

V naslednjem koraku morate prireditev prijaviti na pristojno policijsko postajo ali na upravno enoto, in sicer najmanj pet dni pred načrtovanim dogodkom. »Če je za prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih potrebno dovoljenje, mora organizator podati prošnjo pri upravni enoti, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev najmanj 10 dni pred dnevom prireditve, izjema so le tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu in avto-moto športu na cesti in prireditve, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot, v tem primeru je potrebno prošnjo za izvedbo prireditve oddati najmanj 30 dni pred prireditvijo«, dodaja Jana Otočan.

V naslednjih primerih morate prijavo za organizacijo prireditve obvezno oddati na upravno enoto:

-če na prireditvi pričakujete več kot 3000 ljudi

– če je prireditveni prostor cesta

-če gre za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj ali za prireditev ob vodi, kjer obstaja nevarnost utopitve – v tem primeru morate s prireditvijo seznaniti tudi Upravo za pomorstvo

-če gre za prireditev z zbiranjem živali, mednarodno športno prireditev ali mednarodna klubska tekmovanja in nastope reprezentanc

– če gre za prireditev, na kateri se uporabljajo naprave ali predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma premoženje

– če gre za uporabo zrakoplovov ali naprav za zabavo, kot so vlaki in vrtiljaki

– če boste na prireditvi uporabili večje začasne objekte, kot so tribune, šotori in podobno.

Druge dolžnosti organizatorja:

–          Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red

–          Organizator mora določiti vodjo

–          Organizator mora na prireditvi zagotoviti varnostno službo

–          Po prireditvi mora organizator zagotoviti čiščenje površine na kateri se je prireditev odvijala in površino vrniti v prvotno stanje

 

Kako Mestna občina Koper pomaga organizatorjem prireditve:

–          Preko razpisa o sofinanciranju prireditev v Mestni občini Koper.

–          Z izposojo opreme, ki jo ima na voljo.

–          S pomočjo pri izpolnjevanju obrazcev za pridobitev ustreznih dovoljenj.

Če prireditev organizirate na narodnostno mešanem območju, morate biti pozorni tudi na uporabo dvojezičnosti, kar pomeni, da je treba pozdraviti v obeh jezikih (na našem območju v slovenskem in italijanskem ) oziroma prireditev voditi v obeh jezikih. V tem primeru morajo biti dvojezični tudi plakati. Če pa boste na prireditvi izobešali zastave, morate biti pozorni na pravila in vrstni red,  o čemer bomo podrobneje poročali v enemu od naslednjih prispevkov.

Informacije za organizatorje prireditev

OBRAZCI IN POVEZAVE:

Vloga za izdajo potrdila o prijavi prireditve

Vloga za najem Taverne

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Prošnja za uporabo javne površine

Vloga za zaporo prometa

Prošnja za izdajo dovoljenja za namestitev zastav na javnem kraju

E-prošnja za dovolitev javne prireditve oz. shoda

Prijava javnega shoda oz. javne prireditve in izdaja dovoljenja

Prijava shoda/prireditve oz. prošnja za dovolitev shoda/prireditve