DomovNoviceIzbran izvajalec Strategije razvoja turizma Istre do leta 2030

Izbran izvajalec Strategije razvoja turizma Istre do leta 2030

Naši krajiNoviceObvestilaTurizem Preglej vse novice
Deli vsebino

Občine slovenske Istre so izbrale izvajalca, ki bo izdelal Strategijo razvoja turizma Istre do leta 2030. Strategijo bo v sodelovanju z delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki vseh štirih istrskih občin, izdelal Zavod Tovarna trajnostnega turizma iz Ljubljane.

Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran so se na podlagi Strategije slovenskega turizma 2022–2028, katere cilj je regijsko združevanje, zavezale, da bodo sprejele skupno strategijo razvoja turizma. Občine slovenske Istre namreč predstavljajo produktno in geografsko zaključeno celoto, ki zaradi svoje kompaktnosti, raznolikosti in komplementarnosti nudi idealni poligon za združitev v enovito regijsko turistično destinacijo – Istra. Že pred leti so se sicer štiri istrske destinacije združile pod blagovno znamko Love Istria in ravno na podlagi prepoznanih prednosti povezovanja so sedanji istrski župani sklenili dogovor o naročilu ter sofinanciranju izdelave strategije turizma za območje občin slovenske Istre.

Na podlagi dogovora je Mestna občina Koper izvedla postopek javnega naročila za izbor izdelovalca strategije, medtem ko so plačniki strategije vse štiri občine, ki so tudi podpisale pogodbo z izbranim izdelovalcem – Zavodom Tovarna trajnostnega turizma iz Ljubljane.

Podžupanja Mestne občine Koper Mateja Hrvatin Kozlovič, zadolžena za področje turizma in razvoj gospodarstva Mestne občine Koper, je zadovoljna, da istrske občine stopajo v smeri poenotenja regijske destinacije, ki bo mednarodno konkurenčna in prepoznavna. »S skupno strategijo razvoja turizma hkrati zastavljamo dolgoročne cilje, ki bodo vplivali na usmerjanje in uravnavanje turističnih tokov,« je prepričana.

Med cilji strategije je namreč med drugim oblikovanje skupne vizije enovite destinacije, identificiranje ključnih priložnosti, konkurenčnih prednosti in ovir ter doseganje turističnega potenciala regije. Predvidoma prihodnje leto je načrtovana predstavitev strategije in novega modela organizacije občinskim strukturam, nato pa bi sledila obravnava strategije na občinskih sejah istrskih občin.

Foto: Jakob Bužan, MOK