DomovNoviceIzbrana strokovno najprimernejša rešitev za Zdravstveni center Koper – 1. faza

Izbrana strokovno najprimernejša rešitev za Zdravstveni center Koper – 1. faza

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je zaključila javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Zdravstvenega centra Koper. Ocenjevalna komisija je najbolje ocenila natečajni elaborat avtorjev Arturja Mlinarja in Simona Buriča.

Mestna občina Koper namerava z izgradnjo Zdravstvenega centra Koper na območju Urbanega središča Barka za občanke in občane na enem mestu zagotoviti celovito zdravstveno oskrbo. Z javnim projektnim, odprtim, anonimnim, enostopenjskim natečajem za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Zdravstvenega centra Koper je MOK želela pridobiti najustreznejše arhitekturne, konstrukcijske in urbanistične rešitve za gradnjo Zdravstvenega centra Koper, ureditev odprtih površin, vključno z umestitvijo dostopov in vhodov ter s povezavo na sosednja območja, vključno z ureditvijo drive-in točke za primer epidemije oz. pandemije. V stavbi bodo poleg zdravstvenega centra še lekarna in manjši gostinski lokal v pritličju, zdravstveni center pa se bo gradil v več fazah.

Na javni natečaj je prispelo šest prijav, ocenjevalna komisija pa je v skladu z merili za ocenjevanje iz natečajnih pogojev na prvo mesto uvrstila elaborat Arturja Mlinarja in Simona Buriča iz ankaranskega podjetja A. Mlinar, d. o. o., ki bo prejelo nagrado v višini 10.000 evrov.

»Natečajni elaborat smelo in jasno združi prostorske danosti in programske zahteve v povezano in celovito prostorsko rešitev, ki odraža smiselno združevanje vsebin v oblikovan volumen, ki se odpira na vhodni trg in nudi prijetno delovno okolje za zaposlene ter obiskovalce,« je kratek povzetek utemeljitve odločitve ocenjevalne komisije.

Komisija je na drugo mesto uvrstila natečajni elaborat, ki ga je izdelal Ravnikar Potokar arhitekturni biro, d. o. o. iz Ljubljane, ki bo za svoj elaborat prejel nagrado 7.000 evrov, 5.000 evrov pa bo za tretje mesto dobilo podjetje Prima, d. o. o. iz Ljubljane. Med nenagrajene prijavljene elaborate bo občina porazdelila odškodninski sklad v vrednosti 4.000 evrov.

Po pravnomočnosti obvestila o izidu bo MOK izvedla javno naročilo za izbor izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave, upoštevajoč vrstni red projektnega natečaja.

MOK za izgradnjo Zdravstvenega centra Koper računa tudi na sredstva Ministrstva za zdravje, namenjena sofinanciranju investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Foto: A. Mlinar, d. o. o.