DomovNoviceJeziki štejejo, tudi v Kopru

Jeziki štejejo, tudi v Kopru

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Znanstveno-raziskovano središče (ZRS) Koper je v okviru projekta JeŠT: Jeziki štejejo v Kopru in Lendavi pripravilo usposabljanje Modeli inovativne prakse, ki se ga je udeležilo okoli 70 učiteljev različnih jezikov. Ti so spoznali inovativne modele ozaveščanja medkulturnosti in vključevanja učencev in dijakov v raznojezičnost.

Projekt JeŠT – Jeziki štejejo je šestletni projekt Univerze v Ljubljani, v katerem je Znanstveno raziskovano središče Koper eden od partnerjev in obenem koordinator partneric – osnovnih in srednjih šol Zahodne Slovenije. Cilj projekta je ustvariti učna okolja, v katerih bodo otroci v vrtcih, učenci osnovnih šol in dijaki usvojili raznojezično kompetenco, ki jo sestavljajo znanja, stališča in spretnosti, ter ob tem pospešili demokratične procese v večkulturni družbi. Usmerjen je k utrditvi statusa in rabe vseh jezikov v izobraževanju in tudi zunaj njega.

Prvo usposabljanje iz inovativne prakse je potekalo 20. januarja v Kopru, ki mu je sledila ponovitev v Lendavi, 30. januarja. Uvodni predavanji Lucije Čok in Silve Bratož sta predstavili temeljne usmeritve inovativnim šolskim praksam, v diskusijo in delavnice vključeni učitelji različnih jezikov pa so spoznali inovativne modele ozaveščanja medkulturnosti in vključevanja učencev in dijakov v raznojezičnost.

Program usposabljana je zajemal tri delavnice oz. inovativne modele, ki so jih udeležencem predstavili v Kopru:

Prvi, Poslušaj, ponovi, povej!, katerega avtorica je Anita Sila, temelji na postopkih urjenja fonološkega zavedanja in je namenjen vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcu ter učiteljem in učiteljicam na razredni stopnji osnovne šole, ki vzgajajo/razvijajo ob igri dodatni jezik.

Pri modelu COBLaLT (ang. Contact based Language Learning and Teaching), avtorice Irine M. Cavaion, gre za uspešno učenje sosedskega jezika z virtualnim druženjem in stiki v živo. Čeprav je prvenstveno namenjeno sosedskim jezikom, je model prenosljiv tudi na druge/tuje jezike.

Tretji model Tilka (ang. Teaching Interculturally Language and Literature for Conflicts Avoidance/Medkulturno poučevanje jezika in književnosti za preseganje konfliktov), avtorice Vesne Mikolič,  pa je namenjen učiteljem slovenščine in tujih jezikov na vseh stopnjah šolanja ter obsega pouk jezika in literature, medkulturno vzgojo in vzgojo za nenasilno komunikacijo.

Kot je pojasnila vodja projekta na ZRS Koper Lucija Čok, bodo učitelji in raziskovalci v bodoče lahko uporabljali tudi spletni portal JeŠT, ki bo omogočal sledljivo komunikacijo vseh, ki bodo vključeni v preizkus modelov. Vseboval bo forumsko komentiranje in razpravljanje ter mnoge druge funkcionalnosti, ki bodo dvignile sodelovanje med vsemi udeleženci.