DomovNoviceKmalu bo znana najprimernejša rešitev za mobilno povezavo med obalo in Markovcem

Kmalu bo znana najprimernejša rešitev za mobilno povezavo med obalo in Markovcem

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na koprsko občino je do torka, ko se je iztekel podaljšani rok za oddajo strokovno najprimernejše rešitve za vzpostavitev t.i. vertikalne mobilne povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem, prispelo pet elaboratov. Natečajne elaborate bo proučila strokovna ocenjevalna komisija, ki bo najprimernejšo rešitev izbrala predvidoma do 14. februarja.

Če gre vse po načrtih bo občina gradbeno dovoljenje pridobila do septembra, kar je tudi eden od pogojev, da lahko s projektom kandidira za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova celostnih teritorialnih naložb.

Prispele elaborate bo pregledala devetčlanska ocenjevalna komisija.

Zmagovalec natečaja, s katerim bo občina sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, bo prejel denarno nagrado v višini 10.000 evrov, drugo nagrajeni 7000 evrov, tretje pa 5000 evrov.

Občina si z natečajem nadeja najti idejne rešitve za dvigalo, ki bi povezalo Markovec, obalno območje in mestno središče. Celotno območje Markovca je namreč zaradi višinske razlike in precejšnjega naklona praktično odrezano od obalnega dela in samega mesta Koper. Občina si je tako pred časom zamislila, da bi nekaj več kot 50 metrov višinske razlike med Markovcem in Žusterno premostila z dvigalom, ki bi ga umestila v bližino sprehajališča med Koprom in Žusterno ter v neposredno bližino kolesarske povezave.

Tovrstna rešitev bi bistveno pripomogla k večji mobilnosti tamkajšnjih prebivalcev, hkrati pa bi gibalno oviranim osebam ter staršem z vozički olajšala dostop do obale in mesta z Markovega hriba. Sočasno pa si občina že nekaj časa prizadeva najti tudi rešitev za premostitev strmega naklona in višinske razlike od parkirišča pri Osnovni šoli Antona Ukmarja, po ulici Vena Pilona vse do križišča Ceste na Markovec s Kvedrovo ulico.

Natečajna naloga je razdeljena v dve fazi. Prva zajema t.i. javni del, v okviru katerega občina išče rešitev za premostitev višinske razlike med obalnim delom in Markovcem, kot tudi mobilno povezavo naprej vse do vrha Markovega hriba, ter navezavo na obstoječo cestno in kolesarsko infrastrukturo. Občina se bo s prvo fazo prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz mehanizma celostnih trajnostnih naložb.

Druga faza predvideva iskanje rešitve za nadvišanje dvigala z razglednim stolpom do višine 111 metrov, ki bo med drugim omogočal razvoj zanimivih turističnih vsebin in atrakcij. Za realizacijo druge faze, ki predvideva izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo gradnje, si občina nadeja poiskati zasebnega partnerja.