DomovNoviceKako in kdaj vpisati otroka v vrtec?

Kako in kdaj vpisati otroka v vrtec?

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino


Vrtci  v Mestni občini Koper najmanj enkrat letno – običajno februarja – objavijo javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, sicer pa koprski vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. »Za vpis otrok v vse javne vrtce na območju Mestne občine Koper je uveden enoten vpis otrok. Starši vpišejo otroka tako, da v izbrano enoto oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Mestne občine Koper, na portalu ekoper.si oziroma na spletnih straneh vrtca. V vlogi starši navedejo enoto vrtca, v katero želijo vključiti otroka oziroma druge, torej alternativne enote vrtcev, v katere bi bili pripravljeni vključiti otroka, v kolikor otrok ne bi bil sprejet v enoto vrtca prve izbire, lahko pa navedejo tudi, da želijo vključiti otroka v katerokoli enoto kateregakoli vrtca, ki je na razpolago«, pojasnjuje  predstojnik Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper Timotej Pirjevec.

Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok, ki na podlagi kriterijev določi prednosti vrstni red. Po končanem postopku sprejema otrok v vse vrtce prve izbire, se čakalni seznami posameznih vrtcev združijo v centralni čakalni seznam.

Ob sprejemu otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, mesec dni pred vključitvijo otroka v vrtec pa lahko vložijo vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo oddajo na krajevno pristojni Center za socialno delo. Cene programov v vrtcu namreč krijejo starši in občina. Slednja krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče. Plačilo staršev pa določi krajevno pristojni Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki starše razporeja v razrede od 1 do 9. Pri tem se upošteva neto mesečni dohodek na člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in ostalo premoženje družine. Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok. Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni bodisi v javni vrtec bodisi v zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.
Več informacij najdete tukaj.