DomovNoviceKoprska občina v leto 2023 s prijavami na več mednarodnih projektov

Koprska občina v leto 2023 s prijavami na več mednarodnih projektov

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper se letos lahko med drugim pohvali z dvema uspešno zaključenima mednarodnima projektoma. Konec junija se je zaključil projekt ENES-CE, financiran v okviru programa Interreg Srednja Evropa, v okviru katerega je občina soustanovila Sončno zadrugo Koper. Konec avgusta pa se je zaključil projekt FORTIS, financiran v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020, ki je uporabnikom javnega potniškega prometa med oktobrom 2021 in julijem 2022 ob nedeljah omogočal brezplačni prevoz med Koprom in Trstom. Občina bo v prihodnjem letu še naprej aktivno sodelovala pri projektih PITCH IN SOPOREM, nedavno pa je oddala še več novih projektnih predlogov.

Otvoritveni dogodek projekta SOPOREM v Pretorski palači

MOK je bila skupaj z Luko Koper in norveškim podjetjem Greenstat uspešna pri prijavi na javni razpis Finančnega mehanizma EGP. Tako se je maja začel dvoletni projekt SOPOREM, v okviru katerega bodo postavili sončni elektrarni v pristanišču in na parkirni hiši Sonce.

Občina kot projektni partner sodeluje še pri dveh mednarodnih projektih. Projekt PITCH, sofinanciran s strani Evropske unije, želi vzpostaviti skupne evropske podlage za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, namenjenih migrantkam. Projekt MULTI-E, sofinanciran iz Inštrumenta za povezovanje Evrope, pa se osredotoča na elektrifikacijo javnega potniškega prometa in voznih parkov ter se bo zaključil konec leta 2024.

Na področju mednarodnih projektov bo za koprsko občino pestro tudi leto 2023. Spomladi pričakuje rezultate prijave dveh projektnih predlogov na javni razpis Interreg EURO-MED. Projektni predlog MED COLOURS naslavlja reševanje mestne logistike, projektni predlog MED-NBS pa reševanje izzivov blažitve podnebnih sprememb in prilagajanje v sredozemskih mestih.

Dva projektna predloga je MOK oddala tudi na nedavno zaključeni Kapitalizacijski razpis Interreg VI-A ITALIJA-SLOVENIJA. Projekt ECO2SMART naslavlja sonaravne ukrepe in spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov za krepitev na ekosistemu temelječe prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja nesreč. Če bo projekt odobren, bo MOK pri projektu ECO2SMART nastopala kot vodilni partner. Projekt Energycare 2.0 pa želi prispevati k varstvu okolja z zmanjšanjem emisij, povečanjem proizvodnje iz obnovljivih virov in povečanjem energetske učinkovitosti.

MOK je okviru istega kapitalizacijskega razpisa kot pridružen partner pristopila še k dvema projektnima predlogoma – projekt Inter Bike III želi spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju Slovenije in Italije, strateški projekt Poseidone pa naslavlja ohranjanje biodiverzitete na območjih Natura 2000 in se bo z aktivnostmi osredotočal na območje Kraškega roba in Škocjanskega zatoka. Rezultati Kapitalizacijskega razpisa Interreg VI-A ITALIJA-SLOVENIJA bodo znani predvidoma sredi leta 2023.

Že marca pa bodo znani rezultati razpisa v okviru Transnacionalnega programa Interreg Alpski prostor 2021–2027, ki prvič sofinancira manjše projekte. MOK je skupaj s projektnimi partnerji oddala projektni predlog D2DM, katerega cilj je izboljšanje mobilnostnih navad prebivalcev s testiranjem inovativnih potovanj »od vrat do vrat«.

Foto: Jaka Jeraša, Jaka Ivančič, MOK