DomovNoviceKoprski občinski svetniki soglasno potrdili pogoje za podaljšanje prvega pomola!

Koprski občinski svetniki soglasno potrdili pogoje za podaljšanje prvega pomola!

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Občinski svet Mestne občine Koper je na današnji izredni seji soglasno potrdil pogoje za podaljšanje prvega pomola, ki jih od Luke Koper zahteva koprska občina. Te morata Luka Koper in Mestna občina Koper najkasneje do ponedeljka doreči s posebnim dogovorom, pri pripravi katerega bo na strani lokalne skupnosti sodelovala delovna skupina, ki jo sestavljajo občinski svetniki Vilij Bržan, Jani Bačič, Darija Krkoč, Milojka Lahajnar-Špacapan in podžupan Alberto Scheriani.

Torek je namreč zadnji rok za pritožbo na pred časom izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola v koprskem pristanišču, ki pa je, kot je danes uvodoma pojasnil prvi mož Mestne občine Koper Boris Popovič, občina ne namerava vložiti. »Luka Koper je za vse nas izredno pomembna, tako za našo državo, kot tudi za mesto Koper in celotno koprsko občino, se pa moramo zavedati, da ima njeno delovanje tudi določene negativne okoljske vplive, ki jih je potrebno kar se da omejiti,« je še pojasnil in dodal, da namen lokalne skupnosti še zdaleč ni zaviranje razvoja koprskega pristanišča, a vendar od pristojnih pričakuje izpolnitev določenih pogojev. Ti so strnjeni v štiri ključne točke, ki jih je danes predstavil tudi članom občinskega sveta.

Prvi in glavni pogoj je umik dejavnosti pristanišča iz t.i. nultega pomola na novo pridobljene površine, ki bodo zgrajene s podaljšanjem prvega pomola. Nulti pomol je, kot je poudaril, ključnega pomena za nadaljnji razvoj potniškega ladijskega turizma, ki posledično pomeni tudi razvoj samega mesta Koper. Nadalje pričakuje oblikovanje okoljskega sklada, v katerem bo Luka Koper vsako leto predvidela določena finančna sredstva, namenjena izvedbi omilitvenih ukrepov (nova okna, zvočna izolacija objektov, itd.) za zmanjšanje negativnih okoljskih vplivov (hrup, prah, prekomerna osvetlitev, itd.) na območju mesta Koper. Pogoj je tudi, da Luka Koper izvzame objekt nekdanjega skladišča državnih blagovnih rezerv iz carinskega območja pristanišča in ga nameni za različne programe s področja izobraževanja, znanosti, kulture, pri katerih naj bi sodelovale tako Luka Koper, koprska občina, kot tudi Univerza na Primorskem.

Zadnja zahteva koprske občine pa je, da se v primeru morebitnega onesnaženja morja in obale z odpadno plastiko, kot smo mu bili priče v začetku maja letos, v čistilno akcijo s svojo tehnično opremo in kadri vključi tudi Luka Koper. Pristojne službe na nivoju občine, države in Luke Koper naj v ta namen pripravijo poseben protokol, ki bo sistematično uredil vključevanje vseh akterjev, tudi Luke Koper v postopke takojšnjega ukrepanja.

S predstavljenimi pogoji so danes soglašali tudi vsi prisotni občinski svetniki in hkrati potrdili imenovanje posebne delovne skupine, ki jo sestavljajo občinski svetniki Vilij Bržan, Jani Bačič, Darija Krkoč, Milojka Lahajnar-Špacapan in podžupan Alberto Scheriani. Skupina bo nekakšen vezni člen med koprsko občino in Luko Koper glede reševanja in urejanja odprtih vprašanj, njena naloga pa bo tudi priprava posebnega dogovora, ki ga bosta župan Boris Popovič in predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel podpisala v ponedeljek.

»Prav je, da čim prej začnemo z aktivnostmi, imamo zelo malo časa za pripravo dogovora, ki mora vsebovati te štiri točke,« je ob tem še dejal Popovič in poudaril, da je za uspešen razvoj pristanišča in mesta ključno sodelovanje. »Če bi se vodstvo Luke Koper in politika pogovarjali in dogovarjali z lokalno skupnostjo bi se naše pristanišče lahko še neprimerno bolj razvijalo. S prejšnjo upravo Luke Koper se nismo mogli pogovarjati, saj ta ni imela posluha ne za lokalno skupnost kot tudi ne za druge ključne akterje, kot so razna ministrstva, vlada, itd. Sedaj, z novo upravo, so naši odnosi veliko boljši, pogovori tečejo na vseh ravneh, napredek je opazen.«

Svetniki so na današnji seji obravnavali tudi nekatere druge točke: med drugim so soglasno potrdili sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne občine Koper, sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v koprski občini v letu 2018 in sklep o potrditvi drugega sporazuma med Mestno občino Koper in Občino Ankaran glede delne delitve nepremičnega premoženja.

Brez glasu proti so sprejeli tudi dopolnitve odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra, s katerimi je lokalna skupnost pridobila pravico uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah, ki imajo status kulturnega spomenika lokalnega pomena oz. na objektih, ki veljajo za kulturne spomenike državnega pomena, v kolikor država ne uveljavlja predkupne pravice. Svetniki so se poleg tega seznanili še z izidi obeh zborov občanov, ki jih je župan Boris Popovič sklical v zvezi s pobudo za razdelitev krajevne skupnosti Črni Kal.