DomovNoviceKrajevna skupnost Dekani v najem oddaja trisobno stanovanje

Krajevna skupnost Dekani v najem oddaja trisobno stanovanje

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Krajevna skupnost Dekani v najem oddaja trisobno stanovanje v večnamenski stavbi na naslovu Dekani 210. Stanovanje je vseljivo takoj, najnižja izhodišča mesečna najemnina znaša 565,77 evra. Interesenti lahko ponudbo oddajo do vključno 1. decembra.

Krajevna skupnost Dekani je na svoji spletni strani objavila javni razpis za oddajo nepremičnin v najem z zbiranjem javnih ponudb. V najem oddaja stanovanje v prvem nadstropju večnamenske stavbe na naslovu Dekani 210. Stanovanje v skupni površini 56,20 kvadratnega metra ima lastno ogrevanje in hlajenje, urejene priključke za elektriko, vodo, telefon in skupno televizijsko anteno. Najemnikom bodo na voljo tudi prostori za skupno rabo in kolesarnica. Stanovanje je vseljivo takoj. Sicer ni opremljeno, vendar obstaja možnost odkupa opreme od predhodnega najemnika.

Najnižja izhodiščna mesečna najemnina stanovanja znaša 565,77 evra. Pogodba bo sklenjena za določen čas petih let z možnostjo podaljšanja.

Pisno vlogo za najem stanovanja mora ponudnik v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA STANOVANJE ŠT. 5« poslati priporočeno na sedež Krajevne skupnosti Dekani, na naslov: Krajevna skupnost Dekani, Dekani 209, 6271 Dekani, najpozneje do vključno 1. decembra 2023. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini dveh izklicnih mesečnih najemnin. Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

Več informacij je dostopnih na tej povezavi. Prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko interesenti pošljejo po elektronski pošti na naslov krajevnaskupnost.dekani@siol.net, s pripisom »najem stanovanja 5/2023«. Za ogled stanovanja se potencialni ponudniki lahko dogovorijo na telefonski številki 070 614 982.

Foto: zajem zaslona Googlovi zemljevidi