DomovNovice“Posebno smo na udaru tega hrupa prebivalci najbližjih ulic!”

“Posebno smo na udaru tega hrupa prebivalci najbližjih ulic!”

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Le dan po novinarski konferenci, ki jo je na temo Luke Koper sklical koprski župan Boris Popovič, so na Mestni občini Koper prejeli pismo zaskrbljenega občana, ki pravi, da hrup iz  pristanišča močno vpliva na kakovost življenja njegove družine in drugih občanov. Da imajo dejavnosti, ki se izvajajo znotraj koprskega pristanišča velik vpliv na kakovost življenja še zlasti tistih, ki živijo v starem mestnem jedru, vseskozi opozarja prav Popovič, ki je kot ključno oviro pri reševanju teh težav izpostavil nepripravljenost uprave Luke Koper oz. njenega predsednika Dragomirja Matića za dialog z lokalno skupnostjo in iskanje pravih rešitev.

“Upravo Luke Koper je treba zamenjati, saj se sedanja pod vodstvom Dragomirja Matića ne želi pogovarjati z lokalno skupnostjo,” je včeraj na novinarski konferenci izpostavil župan Boris Popovič in ob tem pojasnil, da neznosen hrup, ki ga povzročajo ladijski motorji in prekladalne operacije na kontejnerskem terminalu močno vpliva na kvaliteto življenja občanov v neposredni bližini in drugod. “Zakaj ne pridejo k nam ladje, ki manj onesnažujejo in so manj hrupne? Če pa že prihajajo takšne “kante”, zakaj prihajajo na nulti pomol?” se je vprašal.

Zvočno onesnaževanje okolja, ki ga povzroča Luka Koper skrbi tudi občane Kopra. Foto: arhiv ekoper.si

Podobnega mnenja so tudi številni občani mestnega jedra, ki se z negativnimi vplivi pristaniških dejavnosti srečujejo tako rekoč vsakodnevno. “Posebno smo na udaru tega hrupa prebivalci najbližjih ulic, kot na primer lzolska vrata, Dellavallejeva, Petronijeva, Stara ulica, Bošadraga, itd. lzredno moteč hrup prihaja iz ladij za prevoz avtomobilov, verjetno zaradi zastarelega prezračevalnega sistema, ki traja ves čas natovarjanja in iztovarjanja avtomobilov, to je 24 ur na dan. Posebno je moteč ta hrup ponoči tako, da za marsikaterega občana to predstavlja pravo nočno moro, malo spanca ter neprespane noči,” je v pismu, naslovljenem na župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča, zapisal eden od prebivalcev, ki župana naproša, naj s svojim vplivom skuša pri vodstvu Luke Koper zagotoviti, da prekomerno hrupne ladje takoj prevežejo v notranjost pristanišča ter tako prebivalce rešijo celodnevne podvrženosti hrupu.

“V Luki Koper ne potrebujejo delavcev, ki delajo za minimalno plačo!”

Pismo objavljamo v celoti in nelektorirano:

Spoštovani g. župan Boris Popovič!

Obdani mestnega jedra Koper smo zaskrbljeni za naše zdravje, saj smo v zadnjem tednu dni podvrženi izredno intenzivnemu in močnemu hrupu, ki se širi iz pristanišča Luka Koper. Posebno smo na udaru tega hrupa prebivalci najbližjih ulic, kot na primer lzolska vrata, Dellavallejeva, Petronijeva, Stara ulica, Boiadraga, itd. lzredno moteč hrup prihaja iz ladij za prevoz avtomobilov, verjetno zaradi zastarelega prezračevalnega sistema, ki traja ves čas natovarjanja in iztovarjanja avtomobilov, to je 24 ur na dan. Posebno je moteč ta hrup ponoči tako, da za marsikaterega občana to predstavlja pravo nočno moro, malo spanca ter neprespane noči. Postavlja se nam vprašanje zakaj se takim zastarelim ladjam sploh dovoli vplutje v pristanišče?

Zelo vesel sem bil vaše današnje izjave v Primorski kroniki na TV Koper Capodistria, s katero ste okarali vodstvo Luke Koper v zvezi z ravnanji pretovora avtomobilov iz teh starih ladij, ki povzročajo tako močno onesnaževanje s hrupom. Neodgovorno je s strani vodstva Luke Koper, da se kljub zavezi, da bodo najhrupnejše aktivnosti prestavljene in izvajane v notranjosti pristanišča, ter da bodo te ladje vezali v ll. ali lll. bazen pristanišča, jih sedaj vežejo v neposredno bližino mestnega jedra na potniški terminal.

Spoštovani g. župan Boris Popovič prosimo vas, da s svojim vplivom skušate pri vodstvu Luke Koper zagotoviti, da navedene prekomerno hrupne ladje TAKOJ prevežejo v notranjost pristanišča ter nas tako rešite celodnevne podvrženosti hrupu. Če to ni mogoče, naj vodstvo Luke sprejme ukrep, da se ukine nočna izmena pretovora avtomobilov, ter tako od 22,00 do 06,00 ure ugasnejo moteče ventilatorje na ladjah in se zagotovi nočni mir. V ta namen sem/smo pripravljeni zbrati od občanov najbolj prizadetih ulic podpise podpore,

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

V imenu nekaterih zaskrbljenih občanov