DomovNoviceMala loža bo gostila razstavo Arhiv Koprske komune in središče Kopra v srednjem veku

Mala loža bo gostila razstavo Arhiv Koprske komune in središče Kopra v srednjem veku

KulturaNaši krajiNoviceProsti čas Preglej vse novice
Deli vsebino

Mesto Koper letos praznuje 1500 let. Obletnico mesto letos že obeležuje s številnimi kulturnimi in drugimi dogodki, katerih pomembno prizorišče je Mala loža, ki pod oboki Pretorske palače gosti razstave, ki osvetljujejo bogato zgodovino mesta. Tretjo razstavo, ki jo je pripravilo ICCHS – Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bo Mala loža gostila od srede, 13. marca, naprej.

Razstava s podatki iz arhiva nekdanje Koprske komune, danes v Beneškem državnem arhivu, in Škofijskega arhiva Koper predstavlja Titov trg in dogajanje na njem v dveh časovnih obdobjih, okrog leta 1400 in okrog leta 1500.

Najstarejši dokumenti iz arhiva nekdanje Koprske komune nam skupaj s srednjeveškimi dokumenti iz Škofijskega arhiva Koper omogočajo vpogled v urbano strukturo in podobo Kopra v času od 13. stoletja dalje. Z njimi lahko sledimo tudi spremembam koprskega osrednjega trga. V dokumentih, nastalih v poznem 15. stoletju in pozneje, pa najdemo že podrobne vesti o gradbenih delih na javnih objektih, tudi na kompleksu Pretorske palače.

Analiza podatkov iz najstarejših dokumentov je pokazala, da je bil osrednji koprski trg v poznem srednjem veku velik in živahen javni tržni prostor. Poimenovan je bil enako kot tovrstni osrednji trgi v drugih mestih, Plathea communis (Javni trg). V poznem 15. stoletju si je ta prostor prilastila oblast, takrat so mu spremenili obliko in podobo.

Več informacij v sklopu praznovanja 1500. obletnice Kopra in programu najdete na povezavi.

Foto: MOK

La Piccola Loggia ospiterà la mostra L’archivio del Comune di Capodistria e il centro di Capodistria nel Medioevo

Capodistria compie quest’anno 1500 anni. Quest’anno la città sta già festeggiando l’anniversario con una serie di eventi culturali e di altro tipo, per i quali la Piccola Loggia è un luogo importante, ospitando mostre sotto gli archi del Palazzo Pretorio, che evidenziano la ricca storia della città. La terza mostra, organizzata da Centro internazionale per la ricerca storica comparata, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Lubiana, sarà ospitata dalla Piccola Loggia a partire da mercoledì 13 marzo.

La mostra con i documenti dell’archivio del comune di Capodistria, oggi nell’Archivio di Stato di Venezia, e dell’Archivio diocesano di Capodistria presenta la Piazza Tito in due periodi diversi, cioè intorno al 1400 e intorno al 1500.

I documenti più antichi dell’archivio del comune di Capodistria, insieme ai documenti medievali dellArchivio diocesano di Capodistria, ci permettono di conoscere la struttura e l’immagine urbana di Capodistria a partire dal ‘200. Ci consentono anche di seguire i cambiamenti della piazza principale di Capodistria, mentre i documenti a partire dalla fine del ‘400 forniscono informazioni dettagliate sui lavori di costruzione degli edifici pubblici, tra cui il complesso del Palazzo Pretorio. L’analisi dei documenti più antichi ha mostrato che la piazza principale di Capodistria nel tardo Medioevo era un grande e vivace mercato pubblico. La piazza si chiamava Plathea communis (piazza pubblica), proprio come le piazze principali di altre città. Alla fine del ‘400 le autorità si appropriarono di questo spazio e ne cambiarono la forma e l’aspetto.