DomovNoviceMOK uspešno prestala recertifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti

MOK uspešno prestala recertifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Občinska uprava Mestne občine Koper je pred dnevi uspešno prestala recertifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti skladno z novo verzijo standarda ISO 9001:2015. Dva zunanja presojevalca iz presojevalske hiše Bureau Veritas, ki sta presojala ključne procese občinske uprave pri tem nista ugotovila neskladnosti, sta pa na zaključnem sestanku z vodstvom občine podala nekaj priporočil za še boljše delovanje občine v prihodnje.

Na podlagi dvodnevne presoje v kateri so bili pregledani vsi oz. večina ključnih procesov je bilo izdano poročilo, ki ni ugotovilo nobenih neskladij. Zunanja presoja je ugotovila in potrdila, da je sistem vodenja kakovosti v Mestni občini Koper skladen s standardom ISO 9001:2015 in da ta dosega zastavljeno politiko in cilje organizacije.

Prav tako so bile ugotovitve presoje, da vodstvo in ostali zaposleni izkazujejo visoko stopnjo zavezanosti razvoju in delovanju sistema, kakor tudi njegovemu nenehnemu izboljševanju, ki se izkazuje v dinamičnem planiranju in izvajanju aktivnosti, kompetentnosti zaposlenih in hitremu odzivanju na razmere v okolici, timskem delu, nenehnem učenju ter doslednem in pravočasnem izvajanju preventivnih in korektivnih ukrepov.

Kot dobre lastnosti sta presojevalca izpostavila zavezanost vodstva in zaposlenih, da se planirane aktivnosti dosežejo v korist občanov.