DomovNaši krajiNa prvi seji »istrskega parlamenta« o pitni vodi

Na prvi seji »istrskega parlamenta« o pitni vodi

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na današnji prvi skupni seji občinskih svetov občin Piran, Izola, Ankaran in Mestne občine Koper v dvorani sv. Frančiška v Kopru so svetnice in svetniki obravnavali sanacijske aktivnosti in predvidene ukrepe za nemoteno zagotovitev pitne vode na območju slovenske Istre po izlitju kerozina na vodovarstvenem območju reke Rižane.

Seje so se udeležili tudi minister Republike Slovenije za okolje in prostor Simon Zajc, vršilka dolžnosti generalne direktorice Agencije RS za okolje mag. Lilijana Kozlovič, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj, poveljnik Gasilske brigade Koper Denis Glavina ter članice in člane Kluba istrskih poslancev.

»Zelo sem vesel, da smo se istrske svetnice in svetniki prvič zbrali skupaj in da bomo prvič na ta način skupaj odločali o skupnem problemu, obžalujem pa razlog, zaradi katerega smo sejo sklicali,« je koprski župan uvodoma nagovoril svetnice in svetnike ter sejo poimenoval kar zasedanje istrskega parlamenta. Pojasnil je, da je namen seje čim bolj učinkovito zaščititi človekovo in ustavno pravico do čiste pitne vode. »Izredno sejo smo sklicali zato, ker so razmere izredne in moramo čim prej podati jasno stališče, kakšne rešitve zahtevamo in podpiramo.«

Zbrane je seznanil, da so novoizvoljeni župani problematiko drugega vodnega vira uvrstili že na svoje prvo delovno srečanje po volitvah in se takrat dogovorili, da predloge o najbolj ustrezni rešitvi pripravijo strokovnjaki iz Rižanskega vodovoda. »Naša odgovornost in dolžnost do svojih občank in občanov je, da naredimo to, kar je spodletelo našim predhodnikom. Da dosežemo soglasje o tem, da je določitev drugega vodnega vira prioriteta, da se s projektom izvedbe drugega vodnega vira začne v najkrajšem možnem roku in da se ob tem določijo jasni pogoji, pod katerimi lahko do izgradnje drugega tira in ureditve drugega vira poteka promet z nevarnimi snovmi po slovenski Istri,« je svoj nagovor sklenil župan Bržan.

Po večurni razpravi so svetnice in svetniki štirih istrskih občin sprejeli naslednje sklepe:

1) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da država v primeru onesnaženosti vodnega vira Rižana našim občankam in občanom ni sposobna zagotoviti ustavne pravice do oskrbe s pitno vodo, zato zahtevamo, da pristojni državni organi odredijo in izvedejo vse potrebne ukrepe in aktivnosti za preprečitev onesnaženja edinega vodnega vira za slovensko Istro.

2) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran zahtevamo, da Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije najkasneje v enem mesecu predloži oz. predstavi županom občin slovenske Istre terminski načrt aktivnosti za zagotovitev in način zagotovitve nujnega zadostnega in varnega vodnega vira za slovensko Istro.

3) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran zadolžujemo župane svojih občin, da okrepijo prizadevanja za reševanje problematike zagotavljanja vodnega vira za slovensko Istro, in jim s tem sklepom podeljujemo polna pooblastila v okviru svojih pristojnosti, da prednostno vodijo vse postopke s ciljem zagotovitve življenjsko pomembnega vodnega vira.

4) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran zahtevamo od pristojnih institucij, da:

– okrepijo nadzor nad stanjem železniške in cestne infrastrukture na vodovarstvenem območju;

– zagotovijo takšno vzdrževanje in posodabljanje železniške infrastrukture, ki na odsekih prek vodovarstvenih območij ne bo dopuščalo poškodb in napak na tirih;

– poskrbijo za ustrezno hitrost vožnje vlakov, ki prevažajo nevarne snovi na območju vodovarstvenega območja prek vsega leta, ne zgolj poleti, ko je hitrost vožnje zmanjšana zaradi požarne ogroženosti;

– izvedejo vse ukrepe, da zagotovijo najmanjša možna tveganja za nastanek nesreč.

Če pristojne institucije teh ukrepov ne morejo zagotoviti, pričakujemo, da preučijo možnosti prepovedi transporta nevarnih tekočin skozi vodovarstvena območja do zagotovitve vodnega vira za slovensko Istro.

5) Občinski sveti Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran podpiramo državo pri vseh aktivnostih, povezanih z izgradnjo drugega tira, in aktivnostih, ki jih je pričela izvajati za investicijo v dvotirno železnico. Obenem pristojna ministrstva opozarjamo tudi na nujno potrebno ureditev cestne infrastrukture na območju slovenske Istre.