DomovNoviceNa začetku poletja 6. redna seja Občinskega sveta MOK

Na začetku poletja 6. redna seja Občinskega sveta MOK

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski občinski svetniki so se včeraj zbrali na šesti redni seji Občinskega sveta Mestne občine Koper. Med številnimi točkami dnevnega reda je občinski svet dokončno sprejel odlok, s katerim je razdelil ustanoviteljske in kapitalske pravice v javnih zavodih, ki jih deli z Občino Ankaran, potrdil uvedbo izvajanja javne službe na določenih parkiriščih na območju Olma in Prisoj ter prenehanje delovanja javnega zavoda Bonifika. Svetniki so sprejeli tudi spremembe in dopolnitve Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper.

Koprski občinski svetniki so sklenili, da ima Mestna občina Koper 94,05 odstotka ustanoviteljskih pravic in dolžnosti v Javnem podjetju Marjetica Koper, Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper, Ljudski univerzi Koper, Gasilski brigadi Koper, Zdravstvenemu domu Koper, Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, Gledališču Koper, Pokrajinskem muzeju Koper, Vrtcu Delfino blu, Osnovni šoli Pietro Paolo Vergerio il Vecchio in Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper. V javnem podjetju Rižanski vodovod, Glasbeni šoli Koper in Obalnih lekarnah, kjer so soustanoviteljice vse štiri istrske občine, pa je delež MOK sorazmerno manjši.

S potrditvijo Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na območju Krajevne skupnosti Olmo – Prisoje bo javna služba uvedena v parkirnem objektu PH Prisoje in na javnih parkiriščih v njegovi neposredni bližini, na javnih parkiriščih ob Ulici Istrskega odreda, ob Oljčni poti, na ulici Generala Levičnika ter ob Dolinski cesti. Z uvedbo javne službe želi občina zagotoviti tamkajšnjim stanovalcem možnost parkiranja v bližini doma, obiskovalcem ponuditi možnost kratkotrajnega parkiranja za izvedbo opravkov, uporabnikom iz drugih območij pa preprečiti dolgotrajno parkiranje na omenjenih območjih. Javna služba se bo začela izvajati, ko bodo parkirišča ustrezno opremljena, stanovalcem bodo na voljo zelo ugodni abonmaji.

Koprski občinski svetniki so včeraj potrdili tudi novo višino turistične in promocijske takse v Mestni občini Koper, ki se bodo sicer začele obračunavati s 1. januarjem 2024. Po novem bo turistična taksa znašala dva evra, promocijska taksa pa 50 centov, kar bo za turista predstavljajo skupni strošek v višini 2,50 evra na prenočitev. S tem se bo znesek turistične takse poenotil v vseh štirih istrskih občinah.

Med drugim so svetniki na včerajšnji seji potrdili Sklep o prenehanju Javnega zavoda Bonifika in odloka o podelitvi koncesij za zobozdravstveno oziroma fizioterapevtsko dejavnost ter se seznanili s pobudo za mestna središča Združenja zgodovinskih mest Slovenije, z ugotovitvenim sklepom o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022, poslovnim in finančnim poročilom Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2022 ter programom dela Nadzornega odbora MOK v letu 2023.

Foto: MOK