DomovNoviceNovosti na področju obračunavanja turistične takse

Novosti na področju obračunavanja turistične takse

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Občine bodo lahko po novem zvišale turistično takso in tako v proračun pridobile dodatna sredstva za promocijo in razvoj turizma. To je zgolj ena od novosti Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 15. februarja. Slednji določa tudi aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev in civilne družbe ter določa za to potrebne vire financiranja.

Novela Zakona, ki jo je državni zbor sprejel s 40 glasovi za in sedmimi proti, med drugim uvaja t.i. promocijsko takso, ki bo znašala 25 odstotkov zneska turistične takse in bo neposreden prihodek Slovenske turistične organizacije (STO). Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bi tako promocijska taksa znašala 0,625 evra, s čimer bi, kot pravijo na ministrstvu, STO pridobil dodatnih 4,7 milijona evrov, občine pa dodatnih 6,9 milijona evrov letno. Kot pravijo na koprski občini, ki je iz naslova plačila turistične takse (1,27 evra) lani prejela nekaj več kot 260 tisoč evrov, bi lahko z zvišanjem takse v proračun dobili vsaj še enkrat toliko denarja. 

Spreminja se tudi nabor oprostitev plačila turistične takse: po novem bodo morali polno turistično takso plačati tudi turisti v kampih in planinskih domovih, ki so prej lahko plačali znižano vrednost takse oz. so bili v celoti oproščeni plačila. Bodo pa občine lahko z lastnimi predpisi glede na svoje cilje določile dodatne oprostitve plačila turistične takse za posamezne skupine. Po sprejetem dopolnilu bodo turistično takso v polovični višini poleg otrok in mladine med 7. in 18. letom starosti (ne glede na tip nastanitve) plačevale tudi osebe med 18. in 30. letom starosti, ki bodo prenočevale v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč.

Zakon poleg tega ureja tudi poklic turističnega vodnika, in sicer pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane. Poklic turističnega spremljevalca ne bo reguliran. Na novo pa določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev. Kot poročajo v Slovenski tiskovni agenciji naj bi z izjemami glede pridobitve licenc na ta način olajšali organiziranje izletov in turističnih paketov, ki jih pripravljajo šole in društva.

Občine lahko turistično takso zvišajo že v treh mesecih po uveljavitvi zakona, medtem ko se promocijska taksa uvaja šele prihodnje leto. Na koprski občini pravijo, da bodo spremembe uvajali postopoma, predvsem pa usklajeno z občinami Izola, Piran in Ankaran. 

Jutri se izteče rok za vpis v Register nastanitvenih obratov

Sicer pa naj spomnimo, da se nastanitvenim obratom, ki svoje kapacitete gostom neprekinjeno oddajajo vse leto,  jutri izteka rok za vpis v Register nastanitvenih obratov (RNO). Izvajalci nastanitvene dejavnosti morajo namreč obstoječe nastanitvene obrate vpisati v RNO v roku treh mesecev po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do jutri, 28.  februarja oz. jih morajo vpisati pred začetkom izvajanjem dejavnosti.

Vpis poteka praviloma prek spletne aplikacije na portalu AJPES https://www.ajpes.si/RNO/Ajpes.RNO/RNO/vstop, po vpisu pa podatke o prenočitvah turistov, ki so osnova za obračun turistične takse, poročajo preko enotne vstopne točke eTurizem, na spletni povezavi https://www.ajpes.si/eTurizem.